A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh tra công tác triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021 Sở GDĐT thành lập đoàn Thanh tra theo Quyết định số 53/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2021 về việc thanh tra công tác triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) năm 2018; việc quản lý điểm, đánh giá, xếp loại học sinh, năm học 2020-2021.

Đoàn thanh tra tổng kết tại huyện Hồng Ngự

Đoàn Thanh tra do ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm trưởng đoàn tiến hành thanh tra đối với các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông thuộc huyện Cao Lãnh và huyện Hồng Ngự.

- Cấp Tiểu học: Thanh tra tại 04 trường Tiểu học Tân Nghĩa, Tiểu học Đinh Công Bê thuộc huyện Cao Lãnh và Tiểu học Long Khánh A4, Tiểu học Thường Lạc 2 thuộc huyện Hồng Ngự.

Nội dung thanh tra: Công tác triển khai thực hiện CTGDPT năm 2018 năm học 2020-2021 theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GDĐT về việc ban hành CTGDPT và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT; việc đánh giá học sinh năm học 2020-2021 theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT.

- Cấp Trung học: Thanh tra tại 04 Trường THCS Mỹ Hội, THPT Kiến Văn thuộc huyện Cao Lãnh và THCS Long Khánh A, THPT Long Khánh A thuộc huyện Hồng Ngự.

Nội dung thanh tra: Việc quản lý điểm, đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2020-2021 theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Bộ GDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT.Nội dung thanh tra: Việc quản lý điểm, đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2020-2021 theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Bộ GDĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT.

Qua thanh tra, thành viên của đoàn đã xem hồ sơ, trao đổi với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng, cá nhân có liên quan theo nội dung thanh tra, đánh giá những mặt làm được, hạn chế mà đơn vị đã thực hiện, tư vấn khắc phục các hạn chế kết thúc bằng biên bản tại đơn vị.

Đoàn đã tiến hành tổng kết và thông qua biên bản tổng hợp thanh tra tại Phòng GDĐT, tham dự tổng kết gồm: Đoàn thanh tra, Lãnh đạo Phòng GDĐT, Hiệu trưởng các Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn cùng tham dự. Tại buổi tổng kết, thông qua biên bản thanh tra, các đơn vị được thanh tra, đơn vị không được thanh tra có ý kiến trao đổi thêm và được các thành viên thanh tra, các tổ trưởng là Trưởng Phòng GD Tiểu học, Trưởng phòng GDTrH-TXCN Sở GDĐT giải đáp tư vấn. Sau đó, Trưởng đoàn thanh tra phát biểu kết luận buổi họp, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn, khắc phục các hạn chế mà thành viên đoàn thanh tra đã góp ý.

Qua buổi tổng kết Đoàn thanh tra, các đơn vị không được thanh tra tự rút được nhiều vấn đề mà đơn vị đã thực thực hiện vừa qua để tự khắc phục, chấn chỉnh làm tốt hơn, tự điều chỉnh để thực hiện đúng quy định./.


Tác giả: Nguyễn Công Sĩ
Nguồn:Thanh tra Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới