A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Ngày 19/02/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 36/SGDĐT-VP về việc tổ chức các hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục trong tình hình dịch bệnh Covd-19.

Đối với việc tổ chức dạy học, phải đảm bảo yêu cầu chủ động, linh hoạt về hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh, học viên. Đảm bảo các yêu cầu, chuẩn kiến thức và kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT đối với từng ngành học, cấp học. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND Tỉnh và khuyến cáo của ngành y tế.

Sở GDĐT dự kiến một số phương án tổ chức dạy học theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19 phải tạm dừng việc đến trường.

 Phương án 1 (Thời gian tạm nghỉ không quá 02 tuần)

Nếu thời gian tạm nghỉ là 02 tuần, đối chiếu với quỹ thời gian trong Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021, các đơn vị có thể cân đối được thời gian, đảm bảo yêu cầu của chương trình, không ảnh hưởng đến nội dung, chương trình dạy học và kết thúc năm học đúng dự kiến.   Trong thời gian này, việc tổ chức dạy học như sau:

- Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên truyền thông đến cha mẹ trẻ bằng hình thức phù hợp qua email, mạng xã hội, ứng dụng OTT (Viber, Zalo,…) các thông tin về phòng chống dịch bệnh Covid-19, cách chăm sóc, bảo vệ trẻ trong dịch bệnh,…

- Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học, giáo viên chuyển đến cha mẹ học sinh bằng hình thức phù hợp qua email, mạng xã hội, ứng dụng OTT (Viber, Zalo,…) các thông tin về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và yêu cầu học sinh tự ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng.

- Đối với các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, triển khai dạy học trực tuyến ở những nơi có điều kiện. Nội dung dạy học chủ yếu ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cho học sinh. Ở các cơ sở chưa có điều kiện triển khai dạy học trực tuyến, giáo viên ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cho học sinh bằng hình thức phù hợp.

- Đối với các trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dạy học trực tuyến. Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc dạy học trực tuyến để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện chương trình- nhất là đối với học sinh, học viên lớp 12. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện chương trình đối với các lớp, môn chưa triển khai dạy học trực tuyến.

 Phương án 2 (Thời gian tạm nghỉ kéo dài đến 01 tháng)

Nếu dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian tạm nghỉ không đến trường kéo dài, Sở GDĐT dự kiến phương án tổ chức dạy học như sau:

- Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiếp tục truyền thông đến cha mẹ trẻ bằng hình thức phù hợp qua email, mạng xã hội, ứng dụng OTT (Viber, Zalo,…) các thông tin về phòng chống dịch bệnh Covid-19, cách chăm sóc, bảo vệ trẻ trong dịch bệnh,…Giáo viên lựa chọn và hướng dẫn cha mẹ trẻ tổ chức những hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà để đạt yêu cầu đối với từng độ tuổi theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ GDĐT. Riêng đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi: lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn cha mẹ trẻ tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp 1.

- Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học:

+ Về nội dung dạy học: Thủ trưởng cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể: Đối với lớp 1, đảm bảo các yêu cầu cần đạt được quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GDĐT; đối với các lớp 2, 3, 4 và 5, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

+ Về hình thức: giáo viên ôn tập, hệ thống hoá kiến thức, giao bài tập rèn luyện cho học sinh bằng hình thức phù hợp: gửi email, gửi qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng Viber, Zalo,… cho cha mẹ học sinh; giao trực tiếp nếu có điều kiện; riêng đối với lớp 1, giáo viên chú ý nội dung giao việc để tránh tình trạng học sinh quên kiến thức.

- Đối với các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh Kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhưng phải đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng cơ bản theo quy định của Bộ GDĐT.

+ Tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến ở những cơ sở giáo dục có điều kiện, nội dung dạy học thực hiện theo sắp xếp, điều chỉnh của Thủ trưởng cơ sở giáo dục. sắp xếp thời gian tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp, thuận tiện với thời gian học tập của học sinh, học viên, thông báo thời gian biểu cụ thể đến cha mẹ học sinh, học viên để hỗ trợ việc học tập của con em. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ kế hoạch dạy học và thời gian thực hiện của từng giáo viên trong giai đoạn tổ chức dạy học trực tuyến. Ghi hình và đưa các tiết dạy học trực tuyến lên Website của đơn vị để học sinh, học viên không có điều kiện học trực tuyến theo dõi lại, nắm nội dung bài học.

+ Các cơ sở giáo dục chưa triển khai dạy học trực tuyến và số học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến, Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh, học viên tự học, tự tìm hiểu bài, làm bài tập,… bằng hình thức phù hợp để đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình.

Trong cả 02 phương án, các cơ sở giáo dục đều không tổ chức các hoạt động tập trung tại cơ sở giáo dục (chào cờ, sinh hoạt tập thể, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, …) cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT cũng đã dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức đối với các kỳ thi, hội thi chuyên môn./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn:VP Sở Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới