A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số trường đại học bổ sung phương án tuyển sinh đại học năm 2021

Bổ sung phương án tuyển sinh đại học năm 2021 của một số Trường ĐH dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

Tra cứu phương án tuyển sinh của các trường đại học tại http://thituyensinh.vn/ hoặc vào các trang web của trường đại học.

1) Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT – đợt 4 (Phương thức 1 – đợt 4) dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh là học sinh lớp 12 (năm 2020-2021) THPT của tất cả các trường THPT trên cả nước thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021; không trúng tuyển các phương thức khác của TDTU.

- Phạm vi xét tuyển: Tất cả các ngành giáo dục bậc đại học (chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học 2 năm tại cơ sở, chương trình đại học bằng tiếng Anh)

- Chỉ tiêu: TDTU dành khoảng 220 chỉ tiêu tuyển sinh dành cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông tin chi tiết xem tại https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/thong-bao-xet-tuyen-theo-ket-qua-qua-trinh-hoc-tap-thpt-danh-cho-thi-sinh-dac-cach-xet-cong

2) Trường ĐH Đồng Tháp

Tạo điều kiện xét tuyển cho thí sinh thuộc diện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2021 (không thi tốt nghiệp THPT do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19)

Thí sinh thuộc diện này được chọn 02 phương thức đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

- Phương thức 2: Theo theo kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ)

- Phương thức 4: Theo kết quả kỳ thi ĐGNL 2021 của ĐHQG TP.HCM.

Số chi tiêu xét tuyển bằng 2 phương thức này: tương ứng tỉ lệ thí sinh diện đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển.

Thông tin chi tiết xem tại http://tuyensinh.dthu.edu.vn/New.aspx?id=494

3) Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh

Ngày 10/8/2021, Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa công bố bổ sung phương thức xét tuyển đại học hệ chính quy dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.

Chỉ tiêu bổ sung theo phương thức này không quá 3% chỉ tiêu từng ngành được phân bổ theo thông báo xét tuyển trước đây của trường.

Nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2021 kết hợp kết quả học tập THPT.

Thí sinh phải đảm bảo cả 2 tiêu chí: có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2021 phải bằng hoặc trên mức điểm sàn do ĐH Y dược TP.HCM xác định.

Có kết quả học tập THPT của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải ≥ 8,0 cho cả 3 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

Thông tin chi tiết xem tại https://ump.edu.vn/tuyen-sinh-dao-tao/dai-hoc/thong-bao/3299/thong-bao-ve-viec-bo-sung-phuong-thuc-xet-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2021

4) Trường ĐH Quốc tế

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng vừa công bố thêm phương thức tuyển sinh thứ 7 của nhà trường năm 2021. Đây là phương thức mới nhất nhà trường quyết định dành cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021.

Chỉ tiêu cho phương thức này là 5-10%. Đối tượng xét tuyển: thí sinh học tại các trường THPT trên toàn quốc và được đặc cách tốt nghiệp THPT trong năm 2021.

Điều kiện đăng ký xét tuyển như sau: thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021;

Thông tin chi tiết xem tại https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tin-tuyen-sinh/xet-tuyen-doi-voi-thi-sinh-duoc-dac-cach-tot-nghiep-thpt-nam-2021/

5) Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh

Trường ĐH Luật TP.HCM cũng vừa công bố phương thức tuyển sinh và hình thức nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thông tin chi tiết xem tại https://www.hcmulaw.edu.vn/vi/tieu-diem/new-huong-dan-thi-sinh-duoc-xet-dac-cach-tot-nghiep-thpt-nop-ho-so-dang-ky-uu-tien-xet-tuyen-thang-vao-truong

6) Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT – đợt 4 (Phương thức 1 – đợt 4) dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh là học sinh lớp 12 (năm 2020-2021) THPT của tất cả các trường THPT trên cả nước thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021; không trúng tuyển các phương thức khác của TDTU.

- Phạm vi xét tuyển: Tất cả các ngành giáo dục bậc đại học (chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học 2 năm tại cơ sở, chương trình đại học bằng tiếng Anh)

- Chỉ tiêu: TDTU dành khoảng 220 chỉ tiêu tuyển sinh dành cho thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông tin chi tiết xem tại https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/thong-bao-xet-tuyen-theo-ket-qua-qua-trinh-hoc-tap-thpt-danh-cho-thi-sinh-dac-cach-xet-cong

7) Trường Đại học Trà Vinh

Trường ĐH Trà Vinh vừa có thông báo về việc Điều chỉnh, bổ sung phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông tin chi tiết xem tại https://www.tvu.edu.vn/thong-bao-ve-viec-dieu-chinh-bo-sung-phuong-thuc-va-chi-tieu-tuyen-sinh-danh-rieng-cho-doi-tuong-thi-sinh-dac-cach-tot-nghiep-thpt-nam-2021/

8) Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM công bố phương thức tuyển sinh và hình thức nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thông tin chi tiết xem tại https://ueh.edu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-dai-hoc-2021-ueh-bo-sung-phuong-an-xet-tuyen-thi-sinh-dac-cach-tot-nghiep-thpt-nam-2021-57322

9) Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch công bố đề án tuyển sinh bổ sung năm 2021 cho nhóm đối tượng thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp Trung học THPT năm 2021 do tình hình dịch COVID-19

Thông tin chi tiết xem tại https://pnt.edu.vn/vi/thong-bao/de-an-tuyen-sinh-bo-sung-nam-2021-cho-nhom-doi-tuong-thi-sinh-duoc-xet-dac-cach-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-thpt-nam-2021-do-tinh-hinh-dich-covid-19

10) Trường Đại học Y Cần Thơ

Trường Đại học Y Cần Thơ thông báo bổ sung đề án tuyển sinh bổ sung năm 2021 cho nhóm đối tượng thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp Trung học THPT năm 2021 do tình hình dịch COVID-19

Thông tin chi tiết xem tại http://www.ctump.edu.vn/Default.aspx?tabid=226&ndid=15409

11) Trường Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Cần Thơ thông báo phương thức xét tuyển vào đại học chính quy năm 2021 đối với thí sinh đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông tin chi tiết xem tại  https://tuyensinh.ctu.edu.vn/chuong-trinh-dai-tra/177-thong-tin/977-tuyen-sinh-thi-sinh-dac-cach.html

>>> "Hiện nay, có nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh mới dành cho thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp, thí sinh liên hệ trực tiếp với trường đại học đã đăng ký để biết rõ thông tin"

 

Thông tin xét tuyển đại học đối với thí sinh đặc cách tốt nghiệp

Ngày 30/7/2021, Bộ GD-ĐT đã gửi công văn đến các cơ sở đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch Covid-19. Theo đó, có các nội dung chính như sau:

1. Từ ngày 29/8 đến 17h00 ngày 05/9: Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (thí sinh chỉ được điều chỉnh theo phương thức trực tuyến). Thí sinh điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực (thực hiện bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ)

2. Tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.

Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp do không thể tham dự 2 đợt thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tham gia xét tuyển ĐH và CĐ. Các cơ sở giáo dục đại học thực hiện điều chỉnh, bổ sung phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng thí sinh đặc cách như sau:

          a) Về chỉ tiêu tuyển sinh

           - Các cơ sở đào tạo xác định khu vực xét tuyển chủ yếu làm căn cứ tính toán; dành lại một số chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành/chương trình đào tạo tương ứng tỉ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ.

          - Sau khi hoàn thành tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GDĐT sẽ công bố danh sách các học sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 và các số liệu cần thiết khác của các địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://moet.gov.vn để các cơ sở đào tạo có căn cứ tính toán.

          - Đối với các ngành/chương trình đào tạo có nhu cầu lớn, điểm chuẩn các năm trước thường cao (do cơ sở đào tạo xác định và chịu trách nhiệm giải trình) và các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, cơ sở đào tạo có thể xét tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định sau lịch xét tuyển chung dựa trên kết quả 2 đợt thi tốt nghiệp THPT, đồng thời được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi ngành/chương trình đào tạo này tương ứng tỉ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ (thuộc khu vực xét tuyển chủ yếu của cơ sở đào tạo).

          b) Về phương thức tuyển sinh, xét tuyển

          - Các cơ sở đào tạo căn cứ lịch tuyển sinh được điều chỉnh và tình hình thực tiễn để xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung phương thức xét tuyển phù hợp với yêu cầu của cơ sở đào tạo và tạo thuận lợi cho thí sinh, trong đó có phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia (dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 9/2021) và các phương thức khác (do cơ sở đào tạo quyết định và chịu trách nhiệm giải trình).

          - Bộ GDĐT sẽ phối hợp với hai đại học quốc gia và các địa phương tính toán, xác định thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực cho nhóm đối tượng thí sinh đặc cách. Hai đại học quốc gia sẽ công bố các thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực, kèm theo đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các cơ sở đào tạo có sử dụng kết quả kỳ thi.

          - Trước 10/8/2021, các cơ sở đào tạo công bố đề án tuyển sinh đã được bổ sung, điều chỉnh; tổ chức cho thí sinh đặc cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Trong trường hợp có sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia, cơ sở đào tạo chủ động liên hệ và phối hợp với hai đại học quốc gia trong việc tổ chức cho thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển và tổ chức xét tuyển.

          - Cơ sở đào tạo xét tuyển riêng với đối tượng thí sinh đặc cách đã được Bộ GDĐT công bố trên cơ sở chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đã xác định theo hướng dẫn nói trên.

          - Các cơ sở đào tạo thuộc khối an ninh, quốc phòng thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

3. Thí sinh chủ động liên hệ đến các trường đại học, các cơ sở giáo dục đại học để nắm bắt kịp thời về thông tin tuyển sinh.


Tác giả: Mai Văn Rồng
Nguồn:Phòng KTKĐCLGD Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới