A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Triển khai Thông tư 22 của Bộ GDĐT và Kế hoạch 278 của UBND tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Sở GDĐT phối hợp với Hội khuyến học Tỉnh và các sở, ngành có liên quan đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND, ngày 23 tháng 11 năm 2020 về quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sáng, ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo  đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 12/12 huyện, thành phố thuộc tỉnh để triển khai Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT và Kế hoạch số 278/KH-UBND về quy định quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” cấp tỉnh, huyện.

Ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Sở GDĐT và Bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ tịch Hội Khuyến học cùng các Đại biểu tham dự tại điểm cầu Sở GDĐT.

Đến dự Hội nghị triển khai Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT và Kế hoạch số 278/KH-UBND của UBND tỉnh, gồm có các đại biểu đại diện Lãnh đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban dân vận Tỉnh ủy, các sở Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Sở VH-TT và Du lịch Tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Tỉnh.

Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Quyết định số 489/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Các tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” cấp tỉnh, huyện trong Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 278/KH-UBND và đây là cơ sở để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.


Tác giả: Phạm Thanh Lâm
Nguồn:Phòng GDTrH-TX&CN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới