Phê duyệt vốn đầu tư quyết toán hoàn thành mua sắm thiết bị mầm non, mẫu giáo thuộc các xã nông thôn mới

Ngày đăng: 02/10/2019 1897 Lượt xem
Danh sách file (3 files)
  • Tải về28/QĐ-STC V/v Phê duyệt vốn đầu tư quyết toán hoàn thành mua sắm thiết bị mầm non, mẫu giáo thuộc các xã nông thôn mới
  • Tải về41/HĐ-SGDĐT V/v cung cấp lắp đặt thiết bị mầm non, mẫu giáo
  • Tải vềPhụ lục danh mục