Kinh phí đầu tư cho chương trình giáo dục phổ thông mới là 144 tỷ đồng

Kinh phí đầu tư cho chương trình giáo dục phổ thông mới là 144 tỷ đồng

Ngày 15/9/2018, tại buổi toạ đàm do Hội Truyền thông Số tổ chức, GS. Nguyễn Minh Thuyết cho biết, tổng số tiền dành cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ước tính khoảng 144 tỷ đồng.  Toàn bộ nguồn kinh phí này được vay từ Ngân hàng thế giới (WB), trong một dự án tổng thể về đổi mới giáo dục phổ thông trị giá 80 triệu USD.

Môn Âm nhạc trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Môn Âm nhạc trong chương trình giáo dục phổ thông mới

1. Đặc điểm môn học

Âm nhạc là loại hình nghệ thuật sử dụng âm thanh để diễn tả cảm xúc, thái độ, nhận thức và tư tưởng của con người. Âm nhạc là một phần thiết yếu của các nền văn hóa, gắn bó và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội. Âm nhạc làm phong phú những giá trị tinh thần của nhân loại, là phương tiện giúp con người khám phá thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Môn Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Môn Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở trong chương trình giáo dục phổ thông mới

1. Đặc điểm môn học

Khoa học tự nhiên (KHTN) là môn học được xây dựng và phát triển trên nền tảng của Vật lý, Hoá học, Sinh học và Khoa học Trái Đất,... Đồng thời, sự tiến bộ của nhiều ngành khoa học khác liên quan như Toán học, Tin học,... cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển không ngừng của KHTN.

Môn Khoa học cấp tiểu học trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới

Môn Khoa học cấp tiểu học trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới

1. Đặc điểm môn học

Trong Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới, môn Khoa học ở lớp 4, 5 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển từ môn Tự nhiên và Xã hội (các lớp 1, 2, 3); tích hợp những kiến thức về vật lí, hoá học, sinh học và nội dung giáo dục sức khoẻ, giáo dục môi trường.

Giới thiệu về môn Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12 trong Chương trình giáo dục phổ thông mới

Giới thiệu về môn Tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12 trong Chương trình giáo dục phổ thông mới

Trong dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ GDĐT công bố ngày 19/01/2018, môn Tiếng Anh được đưa vào cả 3 cấp tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông. Ở cấp TH, môn tiếng Anh được đưa vào thành môn học tự chọn cho lớp 1 và lớp 2, từ lớp 3 đến lớp 12, Tiếng Anh là môn học bắt buộc.

1. Đặc điểm môn học

Môn Giáo dục công dân trong chương trình mới

Môn Giáo dục công dân trong chương trình mới

1. Một số đặc điểm chính của môn học

Trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, các nội dung Giáo dục công dân (GDCD) được phân thành các môn: Đạo đức ở cấp tiểu học (TH), Giáo dục công dân ở cấp Trung học cơ sở (THCS) và Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp Trung học phổ thông (THPT).

Giải bài toán giáo viên và cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Giải bài toán giáo viên và cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 19/01/2018, Bộ GDĐT đã công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới để lấy ý kiến đóng góp trên quy mô toàn quốc. Dự kiến, tháng 4/2018, Bộ sẽ chính thức ban hành CTGDPT mới để triển khai các công tác chuẩn bị đưa vào thực hiện từ năm học 2019-2020. Để thực hiện thành công CTGDPT mới, một trong những nhân tố quan trọng đó chính là đội ngũ giáo viên (GV) và cơ sở vật chất (CSVC) để đảm bảo triển khai chương trình.

1. Thực trạng từ tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1.1. Giáo viên

Văn bản mới