A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục các tiết dạy môn Tiếng Việt Lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh thuận tiện theo dõi các kênh dạy học trên truyền hình. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các đường Link dạy học trên truyền hình của Bộ sách Chân trời sáng tạo. Quý phụ huynh và học sinh có thể theo dõi theo các đường link sau: 

1Chủ đề 1 - Bài 1 |Tiếng Việt lớp 1https://www.youtube.com/watch?v=F4I6T2oEBUc
2Chủ đề 1 - Bài 2 |B bhttps://www.youtube.com/watch?v=t6n6EP8908M&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=2
3Chủ đề 1 - Bài 3 |C chttps://www.youtube.com/watch?v=KBWQn9xH6d4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=3
4Chủ đề 1 - Bài 4 |O o |Tiếng Việt lớp 1https://www.youtube.com/watch?v=ThNKW098RfA
5Chủ đề 1 - Bài 5 |kể chuyện Cá bòhttps://www.youtube.com/watch?v=TWDLVaGsgv4&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=2
6Chủ đề 2 - Bài 1 Ơhttps://www.youtube.com/watch?v=iP07jtF37rc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=6
7Chủ đề 2 - Bài 2 |Ô ôhttps://www.youtube.com/watch?v=3U-aZiFrXmE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=7
8Chủ đề 2 - Bài 3 |V vhttps://www.youtube.com/watch?v=KhBszs9tX4Q&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=8
9Chủ đề 2 - Bài 4 |E e Ê êhttps://www.youtube.com/watch?v=0LC6b7ODHGU&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=9
10Chủ đề 2 - Bài 5 |Kể chuyện bé và bàhttps://www.youtube.com/watch?v=T0bWnAECFrI&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=2
11Chủ đề 3 - Bài 1 |D d Đ đ https://www.youtube.com/watch?v=NrT3MzTmY78&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=11
12Chủ đề 3 - Bài 2 |I i K k https://www.youtube.com/watch?v=56QqbcWobyQ&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=12
13Chủ đề 3 - Bài 3 |L l H h https://www.youtube.com/watch?v=6Zp6HXpxLwA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=13
14Chủ đề 3 - Bài 4 |ch, khhttps://www.youtube.com/watch?v=I0lpLS5ZrTk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=14
15Chủ đề 3 - Bài 5 |Ôn tập và kể chuyện bé và chị đi chợ.https://www.youtube.com/watch?v=UaqOpQxb0cY&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=3
16Chủ đề 4 - Bài 1 |N n M mhttps://www.youtube.com/watch?v=JgqbOgjpPck
17Chủ đề 4 - Bài 2 |U u Ư ưhttps://www.youtube.com/watch?v=cARMc49qiPc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=16
18Chủ đề 4 - Bài 3 |G g ghhttps://www.youtube.com/watch?v=Wsy3YdaI-Hs&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=17
19Chủ đề 4 - Bài 4 | ng nghhttps://www.youtube.com/watch?v=IIGz9uXuIOg&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=18
20Chủ đề 4 - Bài 5 |Ôn tập và kể chuyệnhttps://www.youtube.com/watch?v=ltKSFZi-fso&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=4
21Chủ đề 5 - Bài 1 |T t th nh https://www.youtube.com/watch?v=xgQI62dpe_U&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=20
22Chủ đề 5 - Bài 2 |R r trhttps://www.youtube.com/watch?v=DT4Dw6R6lDo&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=21
23Chủ đề 5 - Bài 3 |iahttps://www.youtube.com/watch?v=7qUEEZdrHDk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=22
24Chủ đề 5 - Bài 4 |ua ưahttps://www.youtube.com/watch?v=KdUjPLzqR_I&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=23
25Chủ đề 5 - Bài 5|Ôn tập và kể chuyện|Kể chuyện ba chú thỏhttps://www.youtube.com/watch?v=gsYb5krFARI&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=5
26Chủ đề 6 - Bài 1 |P p phhttps://www.youtube.com/watch?v=QD5aCa8fyXA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=25
27Chủ đề 6 - Bài 2 |S s X xhttps://www.youtube.com/watch?v=kkEWWh5KL4c&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=26
28Chủ đề 6 - Bài 3 |Q q qu Y yhttps://www.youtube.com/watch?v=BMeI30dldFs&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=27
29Chủ đề 6 - Bài 4 |gihttps://www.youtube.com/watch?v=jrKKEBBPU34&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=28
30Chủ đề 6 - Bài 5 |kể chuyện khỉ và sư tửhttps://www.youtube.com/watch?v=LwgCRqd1zVI&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=6
31Chủ đề 7 - Bài 1 |ao eohttps://www.youtube.com/watch?v=frF5gub7NYk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=30
32Chủ đề 7 - Bài 2 |au êuhttps://www.youtube.com/watch?v=A9ZhkQFedyg&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=31
33Chủ đề 7 - Bài 3 |â âuhttps://www.youtube.com/watch?v=0zVzh52Ywo4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=32
34Chủ đề 7 - Bài 4 |iu ưuhttps://www.youtube.com/watch?v=PkFPzPn_ZCw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=33
35Chủ đề 7 - Bài 5 |kể chuyện rùa và thỏhttps://www.youtube.com/watch?v=1i_S5aaouio&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=7
36Chủ đề 8 - Bài 1 |ai oihttps://www.youtube.com/watch?v=foD1XofLyIY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=35
37Chủ đề 8 - Bài 2 |ôi ơi https://www.youtube.com/watch?v=L_G6Rhr5tq4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=36
38 Chủ đề 8 - Bài 3 |ui ưi https://www.youtube.com/watch?v=p5ndr9DAcoA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=37
39Chủ đề 8 - Bài 4 |ay âyhttps://www.youtube.com/watch?v=GDw36ChwLuo&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=38
40Chủ đề 8 - Bài 5 |kể chuyện cho nhau đồ chơihttps://www.youtube.com/watch?v=6x0FX_yACl8&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=8
41Chủ đề 9 - Bài 1 |ac âchttps://www.youtube.com/watch?v=4cow9MebSww&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=40
42Chủ đề 9 - Bài 2 |ă ăchttps://www.youtube.com/watch?v=JzY7nKwYhcY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=41
43 Chủ đề 9 - Bài 3 |oc ôchttps://www.youtube.com/watch?v=m6itaBiya3A&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=42
44Chủ đề 9 - Bài 4 |uc ưchttps://www.youtube.com/watch?v=T0o_DGTqUOc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=43
45Chủ đề 9 - Bài 5 |kể chuyện bọ rùa đi họchttps://www.youtube.com/watch?v=3BvaYPsjIUs&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=9
46Chủ đề 10 - Bài 1 |at ăt ât https://www.youtube.com/watch?v=KGTNVTJD9oY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=45
47Chủ đề 10 - Bài 2 |et êt ithttps://www.youtube.com/watch?v=IOZM-XBV8LM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=46
48Chủ đề 10 - Bài 3 |ot ôt ơt https://www.youtube.com/watch?v=N3W3cxXoSgc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=47
49Chủ đề 10 - Bài 4 |ut ưthttps://www.youtube.com/watch?v=UP4L0OCy2BY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=48
50Chủ đề 10 - Bài 5 |kể chuyện sóc và dúihttps://www.youtube.com/watch?v=wKP9sdEcOAo&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=10
51Chủ đề 11 - Bài 1 |an ăn ânhttps://www.youtube.com/watch?v=hsA2hNUN-88&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=50
52Chủ đề 11 - Bài 2 |en ên inhttps://www.youtube.com/watch?v=vGnpEFEQtNE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=51
53Chủ đề 11 - Bài 3 |on ônhttps://www.youtube.com/watch?v=OtvBshRep40&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=52
54Chủ đề 11 - Bài 4 |ơn unhttps://www.youtube.com/watch?v=TDKhOy_tfHc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=53
55Chủ đề 11 - Bài 5 |kể chuyện bạn mới của khỉ conhttps://www.youtube.com/watch?v=v1lh7ZnXzLQ&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=11
56Chủ đề 12 - Bài 1 |ang ăng ânghttps://www.youtube.com/watch?v=9MRVeFUYxmI&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=55
57Chủ đề 12 - Bài 2 |ong ônghttps://www.youtube.com/watch?v=zLCXvVNTans&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=56
58Chủ đề 12 - Bài 3 |ung ưnghttps://www.youtube.com/watch?v=iDiIeug1oyg&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=57
59Chủ đề 12 - Bài 4 |ach êch ichhttps://www.youtube.com/watch?v=YA47Xa3IPEw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=58
60Chủ đề 12 - Bài 5 |kể chuyện sự tích đèn Trung thuhttps://www.youtube.com/watch?v=hSozOimdtOg&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=12
61 Chủ đề 13 - Bài 1 |am ăm âmhttps://www.youtube.com/watch?v=Rm0uTzUgV5c&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=60
62Chủ đề 13 - Bài 2 |em êmhttps://www.youtube.com/watch?v=4dnO-Az_bGI&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=61
63Chủ đề 13 - Bài 3 |om ôm ơmhttps://www.youtube.com/watch?v=tkgLDAzvvX0&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=62
64Chủ đề 13 - Bài 4 |im umhttps://www.youtube.com/watch?v=SkSpXZoHtsY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=63
65Chủ đề 13 - Bài 5 |kể chuyện lần đầu đi cầu khỉhttps://www.youtube.com/watch?v=oPFaqwzJBRE&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=13
66Chủ đề 14 - Bài 1 |ap ăp âphttps://www.youtube.com/watch?v=UNl931PdFE4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=65
67Chủ đề 14 - Bài 2 |ep êphttps://www.youtube.com/watch?v=B0pW5GV6tbE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=66
68Chủ đề 14 - Bài 3 |op ôp ơphttps://www.youtube.com/watch?v=J98bFQPeZow&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=67
69Chủ đề 14 - Bài 4 |ip uphttps://www.youtube.com/watch?v=X4GUJ4rVEF4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=68
70Chủ đề 14 - Bài 5 |kể chuyện bạn cùng lớphttps://www.youtube.com/watch?v=biYc2nOWfcc&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=14
71Chủ đề 15 - Bài 1 |anh ênh inhhttps://www.youtube.com/watch?v=6q-BKOONlhk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=70
72Chủ đề 15 - Bài 2 |ươuhttps://www.youtube.com/watch?v=rRK3mkE1tnU&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=71
73Chủ đề 15 - Bài 3 |iêu yêuhttps://www.youtube.com/watch?v=k0ms8jfKfEY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=72
74Chủ đề 15 - Bài 4 |uôi ươi https://www.youtube.com/watch?v=cpApQnn4dw8&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=73
75Chủ đề 15 - Bài 5 |Sinh nhật đáng nhớ của mèo conhttps://www.youtube.com/watch?v=UGqrzHpOTaE&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=15
76Chủ đề 16 - Bài 1 |iêc uôc ươchttps://www.youtube.com/watch?v=Pr6OJiJtM2w&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=75
77Chủ đề 16 - Bài 2 |iêt yêt uôt ươthttps://www.youtube.com/watch?v=CLTo2mU8QEI&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=76
78Chủ đề 16 - Bài 3 |iên yênhttps://www.youtube.com/watch?v=u2-2UDI9g5o&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=77
79Chủ đề 16 - Bài 4 |uôn ươnhttps://www.youtube.com/watch?v=CiNaNWK9fnc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=78
80Chủ đề 16 - Bài 5 |Giấc mơ của một cậu béhttps://www.youtube.com/watch?v=Mzww7IUX6JU&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=16
81Chủ đề 17 - Bài 1 |iêng yênghttps://www.youtube.com/watch?v=l65-YNFhu18&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=80
82Chủ đề 17 - Bài 2 |uông ương https://www.youtube.com/watch?v=ok4Ld6cFsg0&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=81
83Chủ đề 17 - Bài 3 |iêm yêm uôm ươm https://www.youtube.com/watch?v=yG_HCQ7ChoE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=82
84Chủ đề 17 - Bài 4 |iêp ươphttps://www.youtube.com/watch?v=OJ2fJLj0e1E&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=83
85Chủ đề 17 - Bài 5 |Khúc rễ đahttps://www.youtube.com/watch?v=9O8KOJbmz7Y&list=PLPUZuj69QZue1OflJ_O6AixtlTr9gCIgY&index=17
86Chủ đề 18 - Bài 1 |ÔN TẬP 1https://www.youtube.com/watch?v=_tWmFQcoA9Y&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=85
87Chủ đề 18 - Bài 2 |ÔN TẬP 2https://www.youtube.com/watch?v=n_AJx34i5ps
88Chủ đề 18 - Bài 3 |Đánh giá cuối học kìhttps://www.youtube.com/watch?v=Ec0ySMtXW0U&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=86
89Chủ đề 19 - Bài 1 |oa oehttps://www.youtube.com/watch?v=ZOYfKUtOlQM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=87
90Chủ đề 19 - Bài 2 |uê uyhttps://www.youtube.com/watch?v=ZCzcb4Ie62w&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=88
91Chủ đề 19 - Bài 3 |oai oay oachttps://www.youtube.com/watch?v=zxouqopb8zY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=89
92Chủ đề 19 - Bài 4 |oat oan oanghttps://www.youtube.com/watch?v=T6V4n9AagYA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=90
93Chủ đề 19 - Bài 5 |kể chuyện sự tích hoa ngọc lanhttps://www.youtube.com/watch?v=SfMeMiKXiOY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=91
94Chủ đề 20 - Bài 1 |uân uyên uythttps://www.youtube.com/watch?v=-foVmkBernc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=92
95Chủ đề 20 - Bài 2 |oăt uât uyêthttps://www.youtube.com/watch?v=41dZZH4zKa4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=93
96Chủ đề 20 - Bài 3 |oanh uynh uychhttps://www.youtube.com/watch?v=QesLBcCEyFg&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=94
97Chủ đề 20 - Bài 4 |oăng oam oaphttps://www.youtube.com/watch?v=4Tfw-bB2u80&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=95
98Chủ đề 20 - Bài 5 |kể chuyện vượt qua nỗi sợhttps://www.youtube.com/watch?v=V1A5MVxGFWg&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=96
99Chủ đề 21 - Bài 1 |Bông hoa niềm vuihttps://www.youtube.com/watch?v=MVVkxMVELW0&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=97
100Chủ đề 21 - Bài 2 |Những bông hoa nhỏ trên sânhttps://www.youtube.com/watch?v=qrkyEgU52bw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=98
101Chủ đề 21 - Bài 3 |Như bông hoa nhỏhttps://www.youtube.com/watch?v=X49eGwLHVfE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=99
102Chủ đề 21 - Bài 4 |Câu chuyện về chú trống choaihttps://www.youtube.com/watch?v=dlaRiFh781A&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=100
103Chủ đề 22 - Bài 1 |Mưahttps://www.youtube.com/watch?v=QSyGFZ98Kes&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=101
104Chủ đề 22 - Bài 2 |Mặt trời và hạt đậuhttps://www.youtube.com/watch?v=NkoplUSs7aM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=102
105Chủ đề 22 - Bài 3 |Cầu vồnghttps://www.youtube.com/watch?v=4fOsD7K9A7A&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=103
106Chủ đề 22 - Bài 4 |Thần mưa và thần nắnghttps://www.youtube.com/watch?v=EgyjMa-fsOA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=104
107Chủ đề 23 - Bài 1 |Chào xuânhttps://www.youtube.com/watch?v=k_HedwdF-No&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=105
108Chủ đề 23 - Bài 2 |Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nộihttps://www.youtube.com/watch?v=qI1MvEtb7uY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=106
109Chủ đề 23 - Bài 3 |Mâm cơm ngày Tết ở Huếhttps://www.youtube.com/watch?v=ZoQOvs2ZmVk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=107
110Chủ đề 23 - Bài 4 |Đêm giao thừa ý nghĩahttps://www.youtube.com/watch?v=o4gI6442sTE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=108
111Chủ đề 24 - Bài 1 |Gia đình thân thương.https://www.youtube.com/watch?v=f_Bz1Q4eRcs&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=109
112Chủ đề 24 - Bài 2 |Làm bạn với bốhttps://www.youtube.com/watch?v=ZEXUtXGW1SM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=110
113Chủ đề 24 - Bài 3 |Những trò chơi cùng ông bàhttps://www.youtube.com/watch?v=ChwuCYewauA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=111
114Chủ đề 24 - Bài 4 |Vinh và chiếc gối mèohttps://www.youtube.com/watch?v=0xB0RU4ZwFM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=112
115Chủ đề 25 - Bài 1 |Mẹ của thỏ bônghttps://www.youtube.com/watch?v=hgKSvrce3z0&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=113
116Chủ đề 25 - Bài 2 |Nói với emhttps://www.youtube.com/watch?v=uYDb3i_HR5M&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=114
117Chủ đề 25 - Bài 3 |Mẹ và côhttps://www.youtube.com/watch?v=_DbJNO-a-xs&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=115
118Chủ đề 25 - Bài 4 |Kể chuyện Cô giáo như mẹ hiềnhttps://www.youtube.com/watch?v=htYkIeWLfVk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=116
119Chủ đề 26 - Bài 1 |Cô chổi rơmhttps://www.youtube.com/watch?v=pOxYoZne3JM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=117
120Chủ đề 26 - Bài 2 |Ngưỡng cửahttps://www.youtube.com/watch?v=ilea5F063uw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=118
121Chủ đề 26 - Bài 3 |Mũ bảo hiểmhttps://www.youtube.com/watch?v=vkXfO_ns-ZU&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=119
122Chủ đề 26 - Bài 4 |Chuyện ghế và bànhttps://www.youtube.com/watch?v=KNSFSyEwGsk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=120
123Chủ đề 27 - Bài 1 |Mít học vẽ tranhhttps://www.youtube.com/watch?v=6HkgqU5GEJ4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=121
124Chủ đề 27 - Bài 2 |Vui học ở Thảo cầm viênhttps://www.youtube.com/watch?v=dX_meruQW0Q&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=122
125Chủ đề 27 - Bài 3 |Cùng vui chơihttps://www.youtube.com/watch?v=41-LIWBEHsw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=123
126Chủ đề 27 - Bài 4 |Đôi bạn và hai chú chim nonhttps://www.youtube.com/watch?v=LXiBJC7-M6M&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=124
127Chủ đề 28 - Bài 1 |Câu chuyện về giấy kẻhttps://www.youtube.com/watch?v=9feqS4l3Vyo&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=125
128Chủ đề 28 - Bài 2 |Trong chiếc cặp của emhttps://www.youtube.com/watch?v=tt_RsGo3RHE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=126
129Chủ đề 28 - Bài 3|Những điều em cần biết về bút chìhttps://www.youtube.com/watch?v=7MHn5CQGq4o&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=127
130Chủ đề 28 - Bài 4 | Kể chuyện Ai quan trọng nhấthttps://www.youtube.com/watch?v=s4wymXwdTEA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=128
131Chủ đề 29 - Bài 1 |Chuyện xảy ra trên đườnghttps://www.youtube.com/watch?v=EsL67EEhvfw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=129
132Chủ đề 29 - Bài 2 |Đi họchttps://www.youtube.com/watch?v=SS0yVPXlTfI&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=130
133Chủ đề 29 - Bài 3 |Biển báohttps://www.youtube.com/watch?v=6r1lL4ngrfM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=131
134Chủ đề 29- Bài 4 | Chuyện hai chú thỏhttps://www.youtube.com/watch?v=PsVpAu9laDs&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=132
135Chủ đề 30 - Bài 1 |Làng em buổi sánghttps://www.youtube.com/watch?v=M5iZt-H4MY4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=133
136Chủ đề 30 - Bài 2 |Ban mai trên bảnhttps://www.youtube.com/watch?v=WPjiNngK2XQ&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=134
137Chủ đề 30 - Bài 3 |Làng gốm Bát Trànghttps://www.youtube.com/watch?v=z5B3MA89d7M&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=135
138Chủ đề 30- Bài 4 | Kể chuyện mong ước của ngựa conhttps://www.youtube.com/watch?v=JSBq1xxsXGc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=136
139Chủ đề 31 - Bài 1 |Dạo phốhttps://www.youtube.com/watch?v=A00bSfLtc3A&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=137
140Chủ đề 31 - Bài 2 |Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minhhttps://www.youtube.com/watch?v=FpGJ211lkJE&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=138
141Chủ đề 31 - Bài 3 |Hồ Gươmhttps://www.youtube.com/watch?v=Wlh1K1J_GkU&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=139
142Chủ đề 31- Bài 4 | Kể chuyện xe lu và xe cahttps://www.youtube.com/watch?v=UhF6p8rmTho&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=140
143Chủ đề 32 - Bài 1 |Khu rừng kì lạ dưới đáy biểnhttps://www.youtube.com/watch?v=-9-EERbmxrA&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=141
144Chủ đề 32 - Bài 2 |Thư gửi bố ngoài đảohttps://www.youtube.com/watch?v=wXPH3Lv7PnM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=142
145Chủ đề 32 - Bài 3 |Nữ hoàng của đảohttps://www.youtube.com/watch?v=LvDb8UOJDq4&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=143
146Chủ đề 32- Bài 4 | Kể chuyện Tôm càng và cá conhttps://www.youtube.com/watch?v=STltPIMZIpk&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=144
147Chủ đề 33 - Bài 1 |Chuyện của Namhttps://www.youtube.com/watch?v=onk-FP2U2-U&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=145
148Chủ đề 33 - Bài 2 |Mọi người đều khác biệt.https://www.youtube.com/watch?v=moA7bWia2A0&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=146
149Chủ đề 33 - Bài 3 |Ước mơ nào cũng quýhttps://www.youtube.com/watch?v=y963P2y_rqM&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=147
150Chủ đề 33- Bài 4 | Kể chuyện xe cứu hỏa Tí Honhttps://www.youtube.com/watch?v=n0Wt_DdyjHY&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=148
151Chủ đề 34 - Bài 1 |Buổi học cuối nămhttps://www.youtube.com/watch?v=j6TlP1c8L9Y&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=149
152Chủ đề 34 - Bài 2 |Gửi lời chào lớp Mộthttps://www.youtube.com/watch?v=RE3OWOxSBls&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=150
153Chủ đề 34 - Bài 3 |Kì nghỉ hè của emhttps://www.youtube.com/watch?v=60y1ioNbOuo&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=151
154Chủ đề 34- Bài 4 | Những phần thưởng đặc biệthttps://www.youtube.com/watch?v=MZKMA9BJyTc&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=152
155Chủ đề 35 - Bài 1|Ôn tập 1 |Em vẽ tranhhttps://www.youtube.com/watch?v=hl8AwOKnCRw&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=153
156Chủ đề 35 - Bài 2|Ôn tập 2 |Nụ hôn của kiến mẹhttps://www.youtube.com/watch?v=ubWNVFGydZ8&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=154
157Chủ đề 35 - Bài 3|Ôn tập 3 |Cá heo biết cứu ngườihttps://www.youtube.com/watch?v=KU2D2SW9U3s&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=155
158Chủ đề 35 - Bài 4| Đánh giá cuối học kì 2https://www.youtube.com/watch?v=c7qZstVH6Hg&list=PLPUZuj69QZudUGvfG_hXtDt_keMaoN5fG&index=156

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới