• Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở giáo dục và Đào tạo
  | Quản trị viên | 165 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo kết quả tình hình mua sắm thiết bị dạy học năm 2019
  | Quản trị viên | 94 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo kết quả tình hình mua sắm thiết bị dạy học năm 2018
  | Quản trị viên | 80 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
  | Quản trị viên | 1133 lượt tải | 1 file đính kèm
  Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
 • Công khai tài chính năm 2018
  | SỞ GD&ĐT TỈNH ĐỒNG THÁP | 1311 lượt tải | 4 file đính kèm