A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU ngày 02/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Công văn 46-CV/ĐUK ngày 20 tháng 10 năm 2020 về công bố, thảo luận, lấy ý‎ kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sở Giáo dục và Đào tạo xin đăng toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới