Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Sở GDĐT, Ban Chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành giáo dục tỉnh nhà đã tiến hành Hội nghị Sơ kết hoạt động VSTBPN của ngành năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.