A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021

Ngày 22 tháng 10 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1411/SGDĐT-KHTC về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 987/SGDĐT-KHTC ngày 19 tháng 8 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021, trong đó, cần tập trung:

1. Thực hiện công khai các khoản thu theo biểu mẫu kèm theo Công văn số 987/SGDĐT-KHTC; công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm  2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Quy trình vận động các khoản tài trợ thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 987/SGDĐT-KHTC.

3. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Không lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lí, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên, nhân viên hiểu rõ quy định về các khoản thu, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và cơ sở giáo dục theo đúng quy định.

5. Tăng cường công tác kiểm tra; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với cá nhân vi phạm (nếu có), nhất là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các khoản thu, chi sai quy định.

6. Thông báo, niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở GDĐT, Phòng GDĐT và đơn vị mình theo yêu cầu tại Công văn số 1098/SGDĐT-KHTC ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Sở GDĐT về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về thu, chi các khoản thu không đúng quy định năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Nguồn:Phòng KHTC Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới