Khẩn trương phối hợp xử lý tình trạng nhóm trẻ mắc bệnh giống nhau ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tại xã Trường Xuân

Khẩn trương phối hợp xử lý tình trạng nhóm trẻ mắc bệnh giống nhau ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tại xã Trường Xuân

ĐTO - Sáng ngày 9/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu chỉ đạo các ngành Giáo dục, Y tế, cùng chính quyền địa phương chủ động khẩn trương phối hợp xử lý tình trạng nhóm trẻ mắc bệnh giống nhau ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười.

Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục, năm học 2019 - 2020, tại thị xã Hồng Ngự

Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục, năm học 2019 - 2020, tại thị xã Hồng Ngự

Nhằm đánh giá và điều chỉnh việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các ngành học, cấp học và quy định về đạo đức nhà giáo trong năm học 2019 - 2020 đối với các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 11 năm 2019, đoàn thanh tra đến làm việc tại thị xã Hồng Ngự theo các Quyết định số 177/QĐ-SGDĐT và Quyết định số 178/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học và quy định về đạo đức nhà giáo, năm học 2019 - 2020.

Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Ngự 1

Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Ngự 1

Để sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các Trường Trung cấp nghề-GDTX theo yêu cầu Đề án của Tỉnh và tăng cường công tác quản lý tại Trường THPT Hồng Ngự 1, ngày 30 tháng 10 năm 2019 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 970/QĐ-SGDĐT tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Bửu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự, đến giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Ngự 1

Trường THPT Mỹ Quý tổ chức chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” lần 12

Trường THPT Mỹ Quý tổ chức chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” lần 12

Sáng ngày 06/11/2019, tại trường THPT Mỹ Quý, hơn 500 học sinh của khối lớp 10, 11 và 12 đã được tham dự Chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” lần thứ 12 năm học 2019 – 2020 (chương trình) với đại diện các trường cao đẳng, đại học, học viện tại TP. Hồ Chí Minh.

Một số thay đổi về công tác khen thưởng

Một số thay đổi về công tác khen thưởng

Ngày 04/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng với một số thay đổi, điều chỉnh về công tác khen thưởng như sau:

Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục, năm học 2019 - 2020, tại huyện Lấp Vò

Hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục, năm học 2019 - 2020, tại huyện Lấp Vò

Nhằm xem xét, đánh giá và điều chỉnh việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các ngành học, cấp học và quy định về đạo đức nhà giáo trong năm học 2019 - 2020 đối với các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; thực hiện theo Quyết định số 177/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non, Tiểu học và quy định về đạo đức nhà giáo, năm học 2019 - 2020 và Quyết định số 178/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Sở GDĐT về việc thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trung học và quy định về đạo đức nhà giáo, năm học 2019 - 2020, từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 11 năm 2019, đoàn thanh tra đến làm việc tại huyện Lấp Vò.

Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Sa Đéc

Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Sa Đéc

Để sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX các huyện theo yêu cầu Đề án của Tỉnh và tăng cường công tác quản lý tại Trung tâm GDTX thành phố Sa Đéc, ngày 29 tháng 10 năm 2019 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký và ban hành Quyết định số 964/QĐ-SGDĐT tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đặng Thanh Tòng, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành, đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm GDTX thành phố Sa Đéc

Buổi giao lưu nói chuyện chuyên đề “Mất cân bằng giới tính và sức khỏe sinh sản –Vị thành niên”

Buổi giao lưu nói chuyện chuyên đề “Mất cân bằng giới tính và sức khỏe sinh sản –Vị thành niên”

Nhằm giúp cho các bạn học sinh của trường hiểu rõ về cân bằng giới tính, đồng thời trang bị cho các bạn những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản ở tuổi vị thành niên, sáng ngày 04/11/2019 Trường THPT Thống Linh tổ chức buổi giao lưu nói chuyện chuyên đề “Mất cân bằng giới tính và sức khỏe sinh sản - Vị thành niên” năm học 2019 – 2020.

Văn bản mới