Họp trực tuyến Giám sát và hỗ trợ thư viện thân thiện tại các trường tham gia Chương trình Thư viện thân thiện

Họp trực tuyến Giám sát và hỗ trợ thư viện thân thiện tại các trường tham gia Chương trình Thư viện thân thiện Mới

Nhằm mục đích nắm tình hình và tiếp tục hỗ trợ các trường tổ chức vận hành thư viện theo mô hình Chương trình thư viện thân thiện (TVTT) tại Đồng Tháp trong năm học 2021 - 2022, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp Tổ chức Room to Read Việt Nam (RtR) tổ chức Họp trực tuyến Giám sát và hỗ trợ TVTT tại các trường tham gia Chương trình TVTT năm 2019, 2020.

Gợi ý giải pháp dạy học trực tuyến hiệu quả cao trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Gợi ý giải pháp dạy học trực tuyến hiệu quả cao trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp Mới

Hiện nay, dạy học trực tuyến đang là hình thức giáo dục phổ biến từ lâu ở nhiều quốc gia, rất có thể sẽ thay thế các hình thức dạy học truyền thống trong tương lai. So với các lớp học truyền thống, khi tham gia các lớp học trực tuyến, người học có thể hoàn toàn chủ động về mặt thời gian, không gian học tập. Điều này lại càng phù hợp cho những người bận rộn, khó sắp xếp thời gian cho những lớp học với khung giờ cố định. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dạy học trực tuyến lại là lựa chọn tối ưu nhất và ngày càng phát huy nhiều ưu điểm nổi bật. Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 09/TT-BGDĐT Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên gồm 19 điều quy định rất cụ thể từng nội dung.

Tổ chức trực tuyến “Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021”

Tổ chức trực tuyến “Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021”

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/BTGTU-SGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2021 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức đối với đội ngũ cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021; Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh.

Văn bản mới