Thông báo triệu tập viên chức đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2020

Thông báo triệu tập viên chức đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2020 Mới

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12/01/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 218/UBND-THVX ngày 21/5/2020 của UBND Tỉnh về thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020

Một số vấn đề cần biết về ứng dụng Bluezone

Một số vấn đề cần biết về ứng dụng Bluezone Mới

Ngày 06/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đã ký văn bản số 337/UBND-THVX yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nếu có điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, đồng thời, vận động người thân tham gia.

Chúng tôi xin giới thiệu một số vấn đề cần biết về ứng dụng Bluezone, cụ thể:

Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng bluezone

Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng bluezone Mới

1. Ngày 06/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đã ký văn bản số 337/UBND-THVX yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nếu có điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, đồng thời, vận động người thân tham gia.

Đồng Tháp sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Đồng Tháp sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Mới

Chỉ còn 02 ngày nữa là bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Để kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi, sáng ngày 06/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Đồng Tháp do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra các điểm thi tại huyện Tháp Mười, huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh.

Một số nội dung cần biết về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Một số nội dung cần biết về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Mới

1. Khái quát về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật căn cước công dân). Chủ tịch nước ký Lệnh số 17/2014/L-CTN ngày 04/12/2014 công bố Luật căn cước công dân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Công bố chỉ tiêu chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2020

Công bố chỉ tiêu chuyển công tác về các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT năm 2020 Mới

Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12/4/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Công văn số 218/UBND-THVX ngày 21/5/2020 của UBND Tỉnh về thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020.

Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

ĐTO - Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp (TN) THPT năm 2020 đã hoàn tất. Với sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo Kỳ thi TN THPT năm 2020 tỉnh Đồng Tháp tập trung thực hiện nội dung theo sự phân công, quyết tâm tổ chức tốt kỳ thi. Để hiểu thêm về công tác này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Kỳ thi TN THPT năm 2020 tỉnh Đồng Tháp về các nội dung liên quan.

Văn bản mới