Tuyên truyền về tệ nạn ma túy bằng phiên tòa giả định tại trường THPT Đỗ Công Tường

Tuyên truyền về tệ nạn ma túy bằng phiên tòa giả định tại trường THPT Đỗ Công Tường Mới

Ma túy là một vấn nạn nhức nhối của xã hội bởi những hậu quả nghiêm trọng mà nó gây ra. Đứng trước tình hình ngày càng nhiều đối tượng sử dụng ma túy như hiện nay, sáng ngày 21 tháng 1 năm 2019, tại trường THPT Đỗ Công Tường,  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Cao Lãnh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân,  Tòa án nhân dân, phòng Tư pháp thành phố Cao Lãnh lập phiên tòa giả định xét xử đối tượng sử dụng ma túy nhằm tuyên truyền cho học sinh trường THPT Đỗ Công Tường.

Hoạt động giáo dục cần gắn với thực tiễn cuộc sống

Hoạt động giáo dục cần gắn với thực tiễn cuộc sống Mới

Từ ngày xưa, Ông Bà ta đã dạy “ học phải đi đôi với hành”. Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta cũng nhấn mạnh “ lý luận phải gắn với thực tiễn”. Và không phải ngẫu nhiên mà định hướng hành động của Ngành giáo dục cho học sinh tỉnh nhà: Tự tin, Tự lực, Biết phản biện, Gắn kết thực tiễn, Định hướng tương lai.

Trường Tiểu học Hòa Long huyện Lai Vung, Tân Nghĩa B huyện Cao Lãnh và Mỹ An 1 huyện Tháp Mười đạt chuẩn quốc gia

Trường Tiểu học Hòa Long huyện Lai Vung, Tân Nghĩa B huyện Cao Lãnh và Mỹ An 1 huyện Tháp Mười đạt chuẩn quốc gia Mới

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 01 năm 2019, Trường Tiểu học (TH) Hòa Long (huyện Lai Vung), TH Tân Nghĩa B huyện Cao Lãnh và TH Mỹ An 1 huyện Tháp Mười long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định và đón Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Văn bản mới