A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg và triển khai Kế hoạch 132/KH-UBND của UBND Tỉnh

Sáng ngày 12/11/2020, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và triển khai Kế hoạch 132/KH-UBND, ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đến tham dự Hội nghị tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập” theo Quyết định 89/QĐ-TTg, có đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an Tỉnh, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh và Hội Khuyến học Tỉnh và Đài PTTH Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh và Thông tấn xã Việt Nam