A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng Tháp Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục

Vừa qua, ngày 08/01/2021, Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (UBND) ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Quyết định này áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục).

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị trong các cơ sở giáo dục cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn thiết bị: Thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ GDĐT ban hành; Thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học theo quy định của Bộ GDĐT (Thiết bị, đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú phục vụ việc nuôi dưỡng chăm sóc trẻ và học sinh; Thiết bị phục vụ cho công tác thi và tuyển sinh, đánh giá, kiểm định chất lượng; Máy tính, phương tiện kết nối mạng máy tính, các phần mềm hỗ trợ dạy, học...).

Định mức thiết bị: Đối với thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ GDĐT ban hành thì căn cứ quy mô học sinh, số lớp và các quy định trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ GDĐT ban hành để xác định số lượng, đảm bảo đủ thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học, giáo dục và chăm sóc trẻ trong các cơ sở giáo dục. Đối với thiết bị không có trong danh mục thiết bị dạy học theo quy định, cần căn cứ phù hợp với nội dung chương trình và các hoạt động giáo dục; Theo định hướng phát triển của cơ sở giáo dục để đạt được các mức độ đạt chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị trong từng giai đoạn; Quy mô học sinh, số lớp; Đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học; Nhu cầu sử dụng thực tế; Điều kiện về cơ sở vật chất để lắp đặt, bảo quản và khai thác sử dụng thiết bị.


Tác giả: Lương Minh Tuấn
Nguồn:Phòng KHTC Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới