A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các đơn vị trường học tỉnh Đồng Tháp đồng loạt tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến

Thực hiện Công văn liên tịch giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm học 2021-2022; từ ngày 17/9 đến 05/10/2021, CĐCS trực thuộc phối hợp cùng với chính quyền đồng cấp đồng loạt tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022 tại đơn vị theo hình thức trực tuyến do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh Hội nghị CBCCVC trường THCS-THPT Nguyễn Văn Khải

Theo đó, Sở GDĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh yêu cầu Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022 theo quy định tại khoản 1 điều 5 Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Nội dung Hội nghị tập trung kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC  năm học qua và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học mới; lắng nghe giải đáp các ý kiến thắc mắc; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, nhà giáo và người lao động; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ...

Đại biểu Trường THPT Đỗ Công Tường góp ý văn kiện Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số đơn vị cũng còn hạn chế, thiếu sót như: không tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt của đơn vị về dự thảo các văn kiện hội nghị; thời gian gửi tài liệu Hội nghị đến đại biểu ngắn nên chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến; báo cáo tổng kết thi đua của đơn vị chưa thể hiện hết các phong trào thi đua của ngành, của đơn vị, chỉ nêu số liệu, không có phân tích nguyên nhân đạt, chưa đạt các chỉ tiêu để từ đó phát huy cũng như rút kinh nghiệm; việc bầu mới hoặc kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân theo hình thức trực tuyến ở một số đơn vị còn lúng túng, thực hiện quy trình nhân sự chưa đúng quy định theo Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP.

Thủ trưởng và Chủ tịch CĐCS trường THPT Lai Vung 3 ký giao ước thi

Năm học 2021 - 2022 là năm học đầu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo. Hội nghị CBCCVC là dịp để cán bộ, nhà giáo, người lao động trong đơn vị phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các dự thảo báo cáo, nhiệm vụ phương hướng ngày càng hoàn thiện hơn, đề ra những giải pháp hay, cách làm thiết thực nhằm giúp cho Nhà trường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động dạy và học, nhất là việc dạy và học trực tuyến hiện nay. Ngoài ra, đây còn là dịp để biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học qua.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị CBCCVC trường THCS-THPT Bình Thạnh Trung

Hội nghị CBCCVC của các trường cũng đã kêu gọi tất cả cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo thực hiện các giải pháp ứng phó với đại dịch, vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm học, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt cho năm học mới với chủ đề: “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022” do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát động./.


Tác giả: Phan Khuyên
Nguồn:CĐGD Tỉnh Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới