A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Ngày 24/9/2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh đã ký ban hành Công văn số 4192/BGDĐT-CSVC gửi Sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Nội dung Công văn của Bộ GDĐT nêu rõ: để triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại các địa phương được đồng bộ, hiệu quả đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ phát động ngày 12/9/2021, căn cứ Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021 - 2022 hiệu quả, chất lượng; Kế hoạch số 3667/KH-BTTTT-BGDĐT ngày 21/9/2021 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ GDĐT về việc phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (sau đây gọi là Kế hoạch số 3667/KH-BTTTT-BGDĐT) và Công văn số 3961/BGDĐT-CĐN ngày 10/9/2021 giữa Bộ GDĐT với Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc vận động quyên góp ủng hộ “Máy tính cho em” Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện:

- Tổ chức rà soát, thống kê số học sinh theo đúng nội dung biểu mẫu kèm theo Công văn số 3988/BGDĐT-CSVC ngày 14/9/2021 của Bộ GDĐT, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch, đúng đối tượng. Trong đó xác định rõ các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (là con trong gia đình có bố hoặc mẹ tử vong do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học trực tuyến) (sau đây gọi chung là đối tượng khó khăn). Tiếp nhận máy tính bảng thuộc phạm vi của Kế hoạch số 3667/KH-BTTTTBGDĐT được hỗ trợ từ Bộ GDĐT trên cơ sở danh sách đề nghị của các địa phương, tổ chức cấp phát cho các đối tượng khó khăn theo thứ tự ưu tiên: (i) Học sinh hộ gia đình nghèo; (ii) Học sinh hộ gia đình cận nghèo; (iii) Học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn do bị tác động bởi dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục thuộc các quận/huyện đang thực hiện giãn cách xã hội và phải học trực tuyến. Hồ sơ tiếp nhận máy tính bảng được ký xác nhận bởi đại điện: Sở/Phòng GDĐT, cơ sở giáo dục có đối tượng khó khăn được thụ hưởng (kèm danh sách học sinh) và nhà cung cấp máy tính bảng.

- Tổ chức phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giáo dục hưởng ứng tích cực tinh thần nội dung Công văn số 3961/BGDĐT-CĐN. Kinh phí huy động được chuyển vào tài khoản của Công đoàn Giáo dục tỉnh hoặc Sở GDĐT theo quy định; đồng thời thường xuyên thông báo số liệu cho Bộ GDĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Rà soát các đối tượng khó khăn theo quy định nhưng chưa được hỗ trợ máy tính bảng; báo cáo Bộ GDĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam về các đối tượng còn thiếu để sử dụng nguồn huy động ở địa phương và nguồn điều phối từ Bộ GDĐT nhằm kịp thời mua bổ sung máy tính bảng và cấp cho đối tượng khó khăn còn thiếu. Máy tính bảng được mua bổ sung tại địa phương phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tối thiểu do Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị và theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Ngoài việc thực hiện kêu gọi hỗ trợ theo Công văn số 3961/BGDĐT-CĐN, Sở GDĐT tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ nhà trường, học sinh về thiết bị dạy học trực tuyến; phối hợp với Công đoàn Giáo dục tỉnh/thành phố kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ thiết bị dạy và học trực tuyến cho nhà trường, giáo viên và học sinh; kịp thời cung cấp thiết bị học trực tuyến cho học sinh (bảo đảm mỗi học sinh chỉ nhận một thiết bị học trực tuyến bất kể từ nguồn tài trợ nào)./.


Tác giả: Bùi Qúy Khiêm
Nguồn:Tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới