A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành văn bản chỉ đạo việc quản lý dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

Ngày 26/8/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT về việc công bố hết hiệu lực các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về dạy thêm học thêm. Một số quy định về dạy thêm học thêm ngoài nhà trường không còn phù hợp, không có cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện. Qua đó, việc quản lý dạy thêm học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh hiện nay gặp nhiều khó khăn, dễ dẫn đến tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan.

Trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ GDĐT, để đảm bảo hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh được ổn định, ngày 05 tháng 5 năm 2020, Uỷ ban nhân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 198/UBND-THVX về việc quản lý dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, yêu cầu các cơ sở dạy thêm:

- Được tiếp tục hoạt động theo thời hạn ghi trên giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và thực hiện nghiêm túc các nội dung còn hiệu lực tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT; bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người học và trên tinh thần tự nguyện, tự giác của học sinh.

- Chủ động sắp xếp các hoạt động dạy thêm, học thêm tại cơ sở; khi tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm phải báo cáo cho cơ quan cấp phép và thông báo cho người học thêm biết trước ít nhất là 30 ngày (trường hợp thời hạn ghi trên giấy phép ít hơn 30 ngày kể từ ngày ban hành văn bản này, phải báo cáo ngay cho cơ quan cấp phép và thông báo ngay cho người học thêm biết); hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học thêm tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện; thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan, tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng đến việc học của học sinh.

- Tạm dừng các hoạt động dạy thêm, học thêm và chờ hướng dẫn mới về hoạt động dạy thêm, học thêm của cơ quan có thẩm quyền khi hết thời hạn ghi trên giấy phép./.


Tác giả: Ngô Thuý Anh
Nguồn:Sở GDĐT Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới