Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT

Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT

Nhằm thực hiện tốt công tác đánh giá học sinh tiểu học kể từ năm học     2020 - 2021 theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, ngày 17 tháng 01 năm 2021, Sở GDĐT tổ chức lớp tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT.

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020

Trong Quý IV/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công (DVGDC). Các địa bàn được khảo sát là huyện Lấp Vò, Tháp Mười và Tam Nông. Tham gia khảo sát có 3.299 người được chọn ngẫu nhiên gồm 2.757 người dân có con/em đang theo học tại các trường mầm non, phổ thông và 724 học sinh trung học phổ thông.

Hội thảo giới thiệu và tập huấn giáo viên giảng dạy chương trình mầm non  Phonics-Smart Preschool English

Hội thảo giới thiệu và tập huấn giáo viên giảng dạy chương trình mầm non Phonics-Smart Preschool English

Nhằm giới thiệu các đơn vị thêm một bộ tài liệu cho trẻ làm quen tiếng Anh để tổ chức giảng dạy chương trình cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh. Ngày 16 tháng 01 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam SMART BOX tổ chức hội thảo giới thiệu và tập huấn giáo viên giảng dạy chương trình mầm non Phonics-Smart Preschool English cho trẻ mầm non.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu khẩn trương sửa chữa, bảo trì các trường học xuống cấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu khẩn trương sửa chữa, bảo trì các trường học xuống cấp

Ngày 14/01/2021, tại Công văn số 46/VPUBND-ĐTXD, Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước về công tác bảo trì công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý;

Văn bản mới