Mức cộng điểm khuyến khích trong dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Mức cộng điểm khuyến khích trong dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (sau đây gọi chung là Dự thảo Quy chế). Trong Dự thảo quy chế quy định người học tham gia các cuộc thi và các hoạt động dưới đây được cộng điểm khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) như sau:

Dự thảo quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Dự thảo quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố Dự thảo (lần 2) Thông tư Quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (MN, TH, THCS) chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo với một số nội dung chính:

Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn xây dựng, sử dụng phần mềm VNPT E-Learning   ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn xây dựng, sử dụng phần mềm VNPT E-Learning ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng Kì thi tốt nghiệp THPT, sáng ngày 21 tháng 5 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Chi nhánh VNPT Đồng Tháp tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng phần mềm VNPT E-Learning dùng để ôn tập và thi thử chuẩn bị cho Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trường trung học được tổ chức và quản lý như thế nào trong dự thảo điều lệ mới?

Trường trung học được tổ chức và quản lý như thế nào trong dự thảo điều lệ mới?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là trường trung học). Trong Dự thảo, có một số nội dung đáng lưu ý về tổ chức và quản lý nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến người dân về dự thảo điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến người dân về dự thảo điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là trường trung học) với một số nội dung đáng lưu ý:

Thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra

Thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra

Việc thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra đã được quy định rất rõ tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Tuy nhiên, tính chấp hành của đối tượng được thanh tra đối với quy định này chưa cao. Để các đối tượng được thanh tra thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 65/SGDĐT-TTr ngày 18 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra với các nội dung:

Văn bản mới