Bộ GD&ĐT nêu giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Chương trình, SGK mới

Bộ GD&ĐT nêu giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Chương trình, SGK mới Mới

GD&TĐ - Báo cáo tại giao ban báo chí sáng nay (20/10), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã có những chia sẻ xung quanh một số nội dung dư luận quan tâm về thực hiện chương trình, sách giáo khoa (SGK) lớp 1; đồng thời đưa ra một số giải pháp sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới về vấn đề này.

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân Mới

(ĐCSVN) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo các văn kiện quan trọng này.

Phối hợp với Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai”

Phối hợp với Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai”

Hoạt động hướng nghiệp ở trường phổ thông là một việc rất quan trọng. Thực hiện kế hoạch liên tịch số 74/KHLT-SGDĐT giữa Sở GDĐT Đồng Tháp và Báo giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11/10/2020, nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” lần thứ 13 cho học sinh.

Hội đồng bộ môn cấp trung học tổng kết hoạt động năm học 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

Hội đồng bộ môn cấp trung học tổng kết hoạt động năm học 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn (HĐBM) thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành theo Quyết định số 848/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp, ngày 08 tháng 10 năm 2020, HĐBM cấp trung học đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm học 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Văn bản mới