Hội nghị giao ban quý I năm 2021 của Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam

Hội nghị giao ban quý I năm 2021 của Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động đã triển khai trong quý I năm 2021, đồng thời đề ra các giải pháp hiệu quả thực hiện trong thời gian tới của Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam tại các trường mầm non, tiểu học thuộc huyện Thanh Bình do tổ chức Save the Children International (SCI) tại Việt Nam tài trợ, ngày 08 tháng 4 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Tổ chức SCI tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2021 của Dự án.

Văn bản mới