Họp trực tuyến Giám sát và hỗ trợ thư viện thân thiện tại các trường tham gia Chương trình Thư viện thân thiện

Họp trực tuyến Giám sát và hỗ trợ thư viện thân thiện tại các trường tham gia Chương trình Thư viện thân thiện Mới

Nhằm mục đích nắm tình hình và tiếp tục hỗ trợ các trường tổ chức vận hành thư viện theo mô hình Chương trình thư viện thân thiện (TVTT) tại Đồng Tháp trong năm học 2021 - 2022, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp Tổ chức Room to Read Việt Nam (RtR) tổ chức Họp trực tuyến Giám sát và hỗ trợ TVTT tại các trường tham gia Chương trình TVTT năm 2019, 2020.

Tập huấn trực tuyến bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ quản lí và giáo viên mầm non

Tập huấn trực tuyến bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ quản lí và giáo viên mầm non

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non và nhằm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình Giáo dục mầm non đối với cán bộ quản lí và giáo viên mầm non cốt cán của các huyện, thành phố, ngày 14 tháng 10 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn trực tuyến về việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ quản lí và giáo viên mầm non.

Hội nghị Tổng kết hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2020 - 2021 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2021 - 2022

Hội nghị Tổng kết hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2020 - 2021 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2021 - 2022

Nhằm nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được và nhìn nhận những việc chưa làm được trong năm học 2020 - 2021, đề ra những giải pháp hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 để từng thành viên hội đồng chuyên môn cùng nhau ra sức phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, ngày 08 tháng 10 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2020 - 2021 và triển khai kế hoạch hoạt động năm học 2021 - 2022.

Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm dạy học trực tuyến và triển khai một số nội dung chuyên môn

Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm dạy học trực tuyến và triển khai một số nội dung chuyên môn

Ngày 06/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm về việc tổ chức dạy học trực tuyến của các Cơ sở giáo dục trung học trong thời gian qua và triển khai một số định hướng chuyên môn trong thời gian tới,. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Thanh Danh – Phó Giám đốc Sở GDĐT, Ông Huỳnh Thanh Hùng – Phó Giám đốc Sở GDĐT.

Văn bản mới