A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

ĐTO - Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) thực hiện chương trình GDPT 2018, trong đó có việc lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021 của các cơ sở GDPT (trường) trên địa bàn tỉnh, Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) đã quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ Sở GD&ĐT triển khai, thực hiện theo đúng hướng dẫn.

UBND tỉnh Đồng Tháp quan tâm, chỉ đạo UBND cấp huyện, các sở, ngành liên quan phối hợp Sở GD&ĐT trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình GDPT 2018. Sở GD&ĐT đã cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức, qua đó cập nhật, tiếp thu và có những định hướng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong việc triển khai chương trình GDPT 2018. Ngoài ra, Sở GD&ĐT đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, cuộc họp bàn bạc và quán triệt trước và sau khi Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT được ban hành; chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan của Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT và trường chủ động trong quá trình thực hiện việc lựa chọn SGK.

Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh, nghiên cứu các hướng dẫn, trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện chương trình GDPT 2018 tại địa phương. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT, tất cả các Phòng GD&ĐT đã chủ động tham mưu, đề xuất với UBND cấp huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai chương trình GDPT 2018 theo Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, SGK GDPT. Sở GD&ĐT phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức hội nghị giới thiệu SGK lớp 1 theo danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT bằng hình thức trực tuyến, với 1.800 đại biểu tham dự.

Với sự tham mưu của các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố. Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở GD&ĐT mua SGK lớp 1, phục vụ công tác nghiên cứu, lựa chọn, giảng dạy tại các trường. Ngoài ra, tùy điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động về mặt kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đã giao trong năm, nguồn thu hợp pháp khác, xã hội hóa để trang bị SGK. Các đơn vị triển khai, nghiên cứu các đầu SGK đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, công khai, minh bạch. Trong quá trình các trường tổ chức thực hiện lựa chọn SGK, Sở GD&ĐT thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK lớp 1, năm học 2020 – 2021 tại các đơn vị trường trong toàn tỉnh.

Toàn tỉnh có 301 đơn vị trường thực hiện lựa chọn SGK, đã thành lập tổng số 301 Hội đồng lựa chọn SGK. Qua kiểm tra, các đơn vị trường thực hiện đúng các yêu cầu và quy trình lựa chọn SGK theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đối với các đơn vị chưa thực hiện tốt, Sở GD&ĐT kịp thời hướng dẫn các Hội đồng lựa chọn SGK ứng dụng công nghệ thông tin trong thảo luận, trao đổi ý kiến giữa các thành viên bằng các phần mềm phù hợp, an toàn, hiệu quả. Đảm bảo thời gian thực hiện chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, khắc phục các hạn chế và tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc lựa chọn SGK lớp 1; thông báo kết quả giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK lớp 1, năm học 2020 - 2021.

Đảm bảo thực hiện có hiệu quả chất lượng lựa chọn SGK lớp 1 và chương trình GDPT 2018, Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trường tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến với phụ huynh học sinh để phụ huynh học sinh kịp thời nắm bắt những thông tin cần thiết về việc đổi SGK. Việc dạy và học theo chương trình mới, đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.


Tác giả: C.P
Nguồn:baodongthap.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới