A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin về Kỳ thi học bổng Trường Đại học Quốc tế IPU Nhật Bản năm 2020

Thực hiện nội dung thỏa thuận hợp tác về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp và Tập đoàn Giáo dục Soshi Gakuen; Tiếp nhận Công văn số 04/2019/SEG-CV ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Công ty TNHH Soshi Global về Kỳ thi học bổng IPU đợt 1 năm 2020; Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về Kỳ thi học bổng Trường Đại học Quốc tế IPU Nhật Bản năm 2020 như sau:

Bài viết liên quan
Văn bản mới