A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin học bổng của Trường Đại học Quốc tế IPU Nhật Bản (đợt 2) và IPU NewZealand năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị triển khai thông báo về Kỳ thi học bổng của Trường Đại học Quốc tế IPU Nhật Bản và IPU NewZealand năm 2020, cụ thể như sau:

Bài viết liên quan
Văn bản mới