A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Ảnh: Trường Mầm Non Hồng Gấm

Theo đó, các hạng mục công trình phục vụ trực tiếp cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại trường mầm non chỉ được cao tối đa 03 tầng và phải bảo đảm điều kiện cho trẻ em khuyết tật sử dụng được. Tổng diện tích đất sử dụng để xây trường sẽ được xác định dựa trên số nhóm, lớp, số trẻ em với mức bình quân là 12m2/trẻ. Trong trường hợp quỹ đất hạn chế tại các khu vực miền núi, trung tâm đô thị thì mức tối thiểu là 10m2/trẻ.

Mặt khác, Thông tư cũng quy định trường mầm non phải có quy mô tối thiểu là 09 nhóm, lớp và tối đa là 20 nhóm, lớp. Đối với các khu vực khó khăn, vùng sâu, xa thì trường phải có quy mô tối thiểu là 05 nhóm, lớp. Các điểm trường có thể được bố trí tại các địa bàn khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên một địa phương chỉ được bố trí tối đa là 05 điểm trường, đối với các xã thuộc vùng khó khăn thì được bố trí tối đa 08 điểm trường.

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu

1. Khối hành chính quản trị

2. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em

3. Khối phòng tổ chức ăn ( áp dụng cho các trường có tổ chức nấu ăn)

4. Khối phụ trợ

 5. Hạ tầng kỹ thuật

 6. Các hạng mục công trình quy định từ 1 đến 4 được xây dựng kiến cố hoặc bán kiên cố. Tỷ lệ công trình kiên cố không dưới 40%

7. Thiết bị dạy học được trang bị bảo đảm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với Trường Tiểu học cũng chỉ được cao tối đa 03 tầng, phải bảo đảm điều kiện cho trẻ em khuyết tật sử dụng được. Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh, đối với khu vực miền núi, trung tâm đô thị thì mức tối thiểu là 8m2 cho một học sinh. Đối với trường có tổ chức nội trú, diện tích khu đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội trú bảo đảm 6m2 cho một học sinh nội trú. Quy mô tối thiếu là 10 lớp và tối đa là 30 lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy môn tối thiểu là 5 lớp.

Căn cứ điều kiện của địa phương, có thể bố trí các điểm trường ở những địa bàn khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Bố trí không quá 05 điểm trường; đối với các trường tại các xã thuộc vùng khó khăn, tùy theo điều kiện thực tế có thể bố trí không quá 08 điểm trường.

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu:

1. Phòng hành chính quản trị;

2. Khối phòng học tập;

3. Khối phòng hỗ trợ học tập;

4. Khối phụ trợ;

5. Khu sân chơi thê dục thể thao;

6. Khối phục vụ sinh hoạt;

7. Hạ tầng kỹ thuật;

8. Các hạng mục công trình quy định từ 1 đến 6 được xây dựng kiến cố hoặc bán kiên cố. Tỷ lệ công trình kiên cố không dưới 40%;

9. Thiết bị dạy học.

Đối với Trường Trung học cơ sở chỉ được cao tối đa 04 tầng, phải bảo đảm điều kiện cho trẻ em khuyết tật sử dụng được.

Quy mô tối thiểu 08 lớp và tối đá 45 lớp.

Căn cứ điều kiện của địa phương, có thể bố trí các điểm trường ở những địa bàn khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Bố trí không quá 02 điểm trường, mỗi điểm trường không ít hơn 03 lớp.

Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh, đối với khu vực miền núi, trung tâm đô thị thì mức tối thiểu là 8m2 cho một học sinh. Đối với trường có tổ chức nội trú, diện tích khu đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội trú bảo đảm 6m2 cho một học sinh nội trú

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu:

1. Phòng hành chính quản trị;

2. Khối phòng học tập;

3. Khối phòng hỗ trợ học tập;

4. Khối phụ trợ;

5. Khu sân chơi thê dục thể thao;

6. Khối phục vụ sinh hoạt;

7. Hạ tầng kỹ thuật;

8. Các hạng mục công trình quy định từ 1 đến 6 được xây dựng kiến cố hoặc bán kiên cố. Tỷ lệ công trình kiên cố không dưới 40%;

9. Thiết bị dạy học.

Đối với Trường Trung học phổ thông chỉ được cao tối đa 04 tầng, phải bảo đảm điều kiện cho trẻ em khuyết tật sử dụng được.

Ảnh Trường THCS – THPT Tân Mỹ

Quy mô tối thiểu 15 lớp và tối đá 45 lớp.

Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh. Đối với trường có tổ chức nội trú, diện tích khu đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội trú bảo đảm 6m2 cho một học sinh nội trú

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu:

1. Phòng hành chính quản trị;

2. Khối phòng học tập;

3. Khối phòng hỗ trợ học tập;

4. Khối phụ trợ;

5. Khu sân chơi thê dục thể thao;

6. Khối phục vụ sinh hoạt;

7. Hạ tầng kỹ thuật;

8. Các hạng mục công trình quy định từ 1 đến 6 được xây dựng kiến cố hoặc bán kiên cố. Tỷ lệ công trình kiên cố không dưới 40%;

9. Thiết bị dạy học.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/7/2020.

 Chi tiết đính kèm Thông tư 13/2020                     


Tác giả: Lương Minh Tuấn
Nguồn:Phòng KHTC Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới