A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trợ cấp thôi việc của viên chức từ ngày 01/7/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Theo nội dung của Luật (sửa đổi) trợ cấp thôi việc của viên chức có thay đổi, cụ thể:

- Theo quy định tại Điều 45 Luật Viên chức năm 2010 (hiện hành) quy định, khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định trừ các trường hợp sau: Bị buộc thôi việc; Vi phạm quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nêu tại khoản 4, 5, 6, điều 29 Luật Viên chức như: Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn: Không báo trước bằng văn bản ít nhất 45 ngày; ít nhất 3 ngày nếu bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục; Viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn: Không báo trước bằng văn bản ít nhất 3 ngày khi bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, không được trả lương đầy đủ… hoặc không báo trước ít nhất 30 ngày khi bản thân hoặc gia đình thật sự khó khăn không thể tiếp tục làm việc…; Chấm dứt hợp đồng làm việc khi viên chức có quyết định nghỉ hưu. Khoản 15, điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập bổ sung các trường hợp không thực hiện chế độ thôi việc gồm: Viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị; Viên chức đã có thông báo nghỉ hưu; Viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

- Khoản 6, điều 2 Luật sửa đổi Luật Viên chức (có hiệu lực từ 01/7/2020) quy định các trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi: Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc vói viên chức; Hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc; Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục hoặc viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng do bị ngược đãi, không được trả đủ lương…


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Nguồn:Phòng KHTC Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới