A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư) ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục. Quy chế gồm có 05 Chương, 19 Điều với các nội dung chính như sau:

Chương I. Những qui định chung

Chương II. Tổ chức và quản lí nhà trường

Chương III. Giáo viên, cán bộ quản lí, nhân viên và học sinh

Chương IV. Cơ sở vật chất, tài chính và tài sản

Chương V. Thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục, khen thưởng và xử lí vi phạm

Thông tư này thay thế cho Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học loại hình tư thục có hiệu lực từ ngày 14 tháng 02 năm 2022./.


Tác giả: Ngô Thúy Anh
Nguồn:Phòng GDMNTH Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới