Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm

Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm

Ngày 17/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm để lấy ý kiến góp ý của nhân dân với các nội dung chính sau:

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo sửa đổi quy chế thi THPT quốc gia

Bộ GD&ĐT công bố dự thảo sửa đổi quy chế thi THPT quốc gia

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/ TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Văn bản mới