Tăng cường kiến thức pháp luật cho học sinh đầu năm học 2019 - 2020

Tăng cường kiến thức pháp luật cho học sinh đầu năm học 2019 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 60/KHLN-SGDĐT-CAT, ngày 15/8/2019 giữa Sở Giáo dục & Đào tạo và Công an tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, phòng chống ma túy, AIDS, mua bán người và giáo dục an toàn giao thông trong trường học, năm học 2019 – 2020 (gọi tắt Kế hoạch số 60).

Khởi động Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS năm học 2019-2020

Khởi động Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS năm học 2019-2020

Ngày 17/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hệ thống HEAD Tân Kiều phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn nội dung giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cấp THCS và chính thức khởi động Chương trình giáo dục “ATGT cho nụ cười ngày mai” cấp THCS năm học 2019-2020 tại Đồng Tháp. 

Một số quy định, chính sách có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2019

Một số quy định, chính sách có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2019

1. Tăng lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7. Từ đây, các đối tượng này được hưởng mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn hiện tại 100.000 đồng/tháng.

Văn bản mới