Mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người dân

Mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người dân Mới

Hiên nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa hiểu rõ các quy định pháp luật có liên quan. Chúng tôi xin giới thiệu mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong  phòng, chống dịch Covid – 19 để nhà giáo, học sinh, học viên biết và thực hiện nghiêm túc.

Một số lưu ý về pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch Covid – 19

Một số lưu ý về pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch Covid – 19 Mới

Hiên nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa hiểu rõ các quy định pháp luật có liên quan. Chúng tôi xin giới thiệu một số quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid – 19 có lien quan để nhà giáo, học sinh, học viên biết và thực hiện nghiêm túc.

Quyết liệt ngăn chặn nạn nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

Quyết liệt ngăn chặn nạn nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

Thanh tra Chính phủ cho biết, thời gian tới sẽ tổ chức sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc… Đây là nội dung rất quan trọng không chỉ đối với Thanh tra Chính phủ mà cần được các cơ quan, bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay khi nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Nhận diện hoạt động lợi dụng dịch bệnh COVID-19 chống phá Đảng, Nhà nước (kỳ cuối)

Nhận diện hoạt động lợi dụng dịch bệnh COVID-19 chống phá Đảng, Nhà nước (kỳ cuối)

Các thế lực thù địch, số đối tượng chống đối trong và ngoài nước đã triệt để lợi dụng, khai thác, bịa đặt, tung tin giả mạo, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Nhà nước trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang dư luận. Người dân cần nhìn nhận rõ âm mưu, thủ đoạn để hiểu đúng vấn đề, bản chất sự việc và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Nhận diện hoạt động lợi dụng dịch bệnh COVID-19 chống phá Đảng, Nhà nước

Nhận diện hoạt động lợi dụng dịch bệnh COVID-19 chống phá Đảng, Nhà nước

Dịch bệnh viêm phổi cấp (COVID-19) gây ra đang được cả thế giới quan tâm phòng ngừa, ngăn chặn, trong đó có Việt Nam. Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành xác định tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, chủ động lên phương án phòng ngừa. Tuy nhiên, lợi dụng sự việc này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã tung tin xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây hoang mang dư luận.

Bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Thực hiện Công văn số 233/VPUBND-THVX ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc tham mưu điều chỉnh, thay thế Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chủ trì phối hợp với Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND 04 tháng 01 năm 2017.

Văn bản mới