Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục năm 2022

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục năm 2022

Ngày 08/6/2022, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh và Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã ký ban hành Kế hoạch số 636/KH-BGDĐT-BCA phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục năm 2022 (Kế hoạch).

Đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt

Đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt

Ủy ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2022 – 2025. Mục tiêu Kế hoạch phấn đấu có từ 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác, toàn tỉnh có trên 800 điểm thanh toán không dùng tiền mặt.

Quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng

Quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng

Tại kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 04/4/2022.

Triển khai Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025

Triển khai Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025

Nhằm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ngành Giáo dục các cấp với các ngành hữu quan và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, học sinh, học viên.

Kiểm tra việc in ấn, cấp, phát, quản lý văn bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kiểm tra việc in ấn, cấp, phát, quản lý văn bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2021 - 2022, theo chức năng, phân cấp quản lý việc in ấn, cấp, phát, quản lý văn bằng chứng chỉ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành lập Đoàn kiểm tra việc in ấn, cấp, phát, quản lý văn bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT tại Quyết định số 08/QĐ-SGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2022.

Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư) ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục. Quy chế gồm có 05 Chương, 19 Điều với các nội dung chính như sau:

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 31/12/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg Về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nội dung Chỉ thị nêu rõ, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống xã hội đặc biệt ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và mối quan hệ xã hội của trẻ em. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em bị nhiễm virus SARS-CoV-2, nhiều trẻ em mồ côi, rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, không nơi nương tựa, thiếu sự chăm sóc của cha, mẹ, gia đình ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học tập của trẻ em.

Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được ban hành tại Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

Văn bản mới