Giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu, bạo lực học đường

Giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu, bạo lực học đường Mới

Chiều ngày 20/5, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2016 - 2020. Ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên giải trình. Ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tham dự.

Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ

Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ

Ngày 02/5/2019, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập.

Hồng Ngự: Tuyên truyền phòng chống học sinh vi phạm pháp luật và bạo lực học đường năm 2019

Hồng Ngự: Tuyên truyền phòng chống học sinh vi phạm pháp luật và bạo lực học đường năm 2019

Nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về các loại tội phạm và nhất là tình trạng bạo lực học đường. Sáng ngày 16/4/2019, tại Trường THCS Thường Thới Tiền, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tư pháp và Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng chống học sinh vi phạm pháp luật và bạo lực học đường năm 2019 cho cán bộ, giáo viên và học sinh của trường

Một số nội dung về chế độ lương đối với công chức, viên chức từ nay đến năm 2021

Một số nội dung về chế độ lương đối với công chức, viên chức từ nay đến năm 2021

1. Mức lương cơ sở năm 2019 và 2020

Ngày 09/11/2018, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 70/2018/QH14, trong đó quy định thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000đ/tháng lên 1.490.000đ/tháng kể từ ngày 01/7/2019 cho mọi đối tượng công chức, viên chức trong đó có giáo viên (tăng thêm 7,19%). Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000đ/tháng lên 1.490.000đ/tháng kể từ ngày 01/7/2019.

Văn bản mới