Ban hành Nghị định bổ sung chính sách miễn học phí

Ban hành Nghị định bổ sung chính sách miễn học phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Hồng Ngự: Tổ chức Lễ phát động và ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông trong trường học năm học 2018-2019

Hồng Ngự: Tổ chức Lễ phát động và ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông trong trường học năm học 2018-2019

Thực hiện theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp. Từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018, tất cả các trường trên địa bàn huyện tổ chức Lễ phát động và kí cam kết cho giáo viên và học sinh về đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) năm học 2018-2019.

Dự thảo sửa đổi điều lệ trường mầm non và phổ thông: tập trung vào ứng xử trong học đường

Dự thảo sửa đổi điều lệ trường mầm non và phổ thông: tập trung vào ứng xử trong học đường

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT; Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Bảo hiểm y tế học sinh: Trách nhiệm của ngành giáo dục

Bảo hiểm y tế học sinh: Trách nhiệm của ngành giáo dục

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2014, có hiệu lực từ 01/01/2015, quy định rõ: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc toàn dân, trong đó học sinh, sinh viên (HS, SV) là nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Trường THPT Trường Xuân tổ chức tuyên truyền, ký cam kết ATGT, phòng chống TNXH và VPPL, năm học 2018 -2019

Trường THPT Trường Xuân tổ chức tuyên truyền, ký cam kết ATGT, phòng chống TNXH và VPPL, năm học 2018 -2019

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, phụ huynh học sinh có ý thức hơn về việc chấp hành tốt Luật An toàn giao thông và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào trường học.

Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 03/8/2018 Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợđảm bảo nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc.

Văn bản mới