Một số thay đổi về công tác khen thưởng

Một số thay đổi về công tác khen thưởng

Ngày 04/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng với một số thay đổi, điều chỉnh về công tác khen thưởng như sau:

Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục

Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục

Nhằm phổ biến, triển khai nội dung của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến ngành giáo dục cho cán bộ làm công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục thực hiện triển khai trong thời gian tới, trong hai ngày 24, 25/10/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế tại thành phố Đà Nẵng cho hơn 200 đại biểu là đại diện các Sở GDĐT, trường Đại học tại các tỉnh phía Nam.

Trường THPT Châu Thành 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam

Trường THPT Châu Thành 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong năm học 2019-2020, trường THPT Châu Thành 2 đã chủ động phối hợp với Ban Thường vụ huyện đoàn Châu Thành tổ chức Sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong toàn thể cán bộ, giáo viên, đoàn viên và học sinh nhà trường vào tiết sinh hoạt dưới cờ sáng ngày 07/10/2019. Qua đó, cán bộ, giáo viên và học sinh đã được tiếp cận thông tin để hiểu biết hơn về chủ quyển biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trường THPT Đỗ Công Tường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh

Trường THPT Đỗ Công Tường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh

Việc giáo dục và tăng cường sự hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông đường bộ, các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội phổ biến, và những vụ bạo lực học đường hiện nay đang là vấn đề cần thiết ngày càng được xã hội, các cấp chính quyền quan tâm cần phải tăng cường đưa vào trong học đường nhằm nâng cao ý thức chấp hành về luật an toàn giao thông, hạn chế tối đa tình trạng học sinh vi phạm pháp luật, tham gia vào các tệ nạn xã hội hoặc hạn chế tối đa việc học sinh tham gia đánh nhau, phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra cho học sinh.

Văn bản mới