Sùng bái bằng cấp và vẻ đẹp của khoa học

Sùng bái bằng cấp và vẻ đẹp của khoa học

Số lượng danh sách đề cử học hàm giáo sư và phó giáo sư tăng từ con số 703 lên 1.226 chỉ trong một năm từ 2016-2017 khiến công chúng kinh ngạc và chất vấn về sự xác đáng của những danh xưng hào nhoáng.

Văn bản mới