A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Hội thảo nội dung giáo dục địa phương trong dạy học ở trường phổ thông tỉnh Đồng Tháp

Ngày 26 tháng 12 năm 2018,  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 32/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT).

CTGDPT thực hiện mục tiêu giáo dục, hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua các nội dung giáo dục ngôn ngữ và văn học, giáo dục toán học, giáo dục khoa học xã hội, giáo dục khoa học tự nhiên, giáo dục công nghệ, giáo dục tin học, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục địa phương.

Kế hoạch và định hướng về nội dung giáo dục địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương.

Chiều ngày 11/3/2019, Sở GDĐT tổ chức Hội thảo Nội dung giáo dục địa phương trong nhà trường phổ thông tỉnh Đồng Tháp. Tham dự Hội thảo có các đại biểu: Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp; Đại biểu các trường Đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Đồng Tháp; Đại biểu các Hội: Hội Khoa học Lịch sử Đồng Tháp, Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp; Hội Cựu giáo chức Tỉnh; Hội Khuyến học Tỉnh; Sở GDĐT Đồng Tháp với các đại biểu: Ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Sở GDĐT; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng CMNV Sở; Lãnh đạo các Trường Tiểu học, THCS và THPT; Thành viên Hội đồng bộ môn Sở các tổ bộ môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục Công dân.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo tiếp thu và ghi nhận ý kiến của các đại biểu về:  Đánh giá  thực trạng và nội dung giáo dục địa phương ở trường phổ thông; Định hướng thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở trường phổ thông trong thời gian tới; Trao đổi, thảo luận về việc biên soạn tài liệu về nội dung giáo dục địa phương ở trường phổ thông.

 Ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Sở GDĐT báo cáo Đề dẫn Hội thảo

Từ Hội thảo này, nhiều vấn đề được đặt ra về việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (về thời lượng dạy học; nội dung dạy học; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá…) và các đổi mới về  giáo dục địa phương theo CTGDPT mới (Căn cứ pháp lý; Thời lượng; Kế hoạch; Nội dung…). Cụ thể là:

Về thực trạng và sự cần thiết phải tiến hành biên soạn nội dung giáo dục địa phương mới để khắc phục các hạn chế trong giáo dục địa phương hiện hành, bám sát định hướng về giáo dục địa phương của CTGDPT mới, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông theo các văn bản của Đảng và Nhà nước.

Nội dung giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp phải góp phần thực hiện mục tiêu môn học, gắn lý luận với thực tiễn; bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cập nhật tình hình thực hiện các Đề án lớn của tỉnh: Đề án tái cơ cấu nông nghiệp; Đề án tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp; Đề án phát triển du lịch tỉnh.

Chương trình và kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở các cấp học, phương pháp, cách thức thực hiện trong hoạt động dạy học và giáo dục ở các trường phổ thông; Về kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học.

Định hướng thống nhất về cách dạy và học nội dung giáo dục địa phương tại các trường Tiểu học, THCS và THPT trong toàn tỉnh, định hướng cho việc tìm hiểu, tra cứu tài liệu cho giáo viên và học sinh. Tích hợp các phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học nội dung chính khóa và nội dung giáo dục địa phương.

Bên cạnh các nội dung “cứng” của tài liệu giáo dục địa phương, đưa nội dung giáo dục địa phương thành một phần của tiết học (bài, môđun, chủ đề, chuyên đề...) đối với các nội dung, các môn học có liên quan. Phù hợp với năng lực tiếp thu và vận dụng của từng đối tượng học sinh. Đồng thời hướng dẫn cho học sinh tìm tòi, nghiên cứu các nội dung giáo dục địa phương, phát triển kỹ năng thực nghiệp, khởi nghiệp gắn với địa phương./.

Tác giả bài viết: Lý Thị Xuân Hồng


Tác giả: Lý Thị Xuân Hồng
Nguồn: Phòng GDTrH-TX&CN:
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới