Tổ chức thực hiện chuyên đề "Bé biết cách tự bảo vệ mình"

Tổ chức thực hiện chuyên đề "Bé biết cách tự bảo vệ mình"

Nhằm giúp các cháu học sinh biết tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng, tinh thần trẻ như: bắt cóc, xâm hại tình dục... Đoàn thanh niên Trường Mẫu giáo phường An Lạc lên kế hoạch thực hiện chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho trẻ "Bé biết cách tự bảo vệ mình".

Văn bản mới