Đối thoại trực tiếp với nhà giáo và nhân dân về giáo dục năm 2019

Đối thoại trực tiếp với nhà giáo và nhân dân về giáo dục năm 2019

Thực hiện chủ trương phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao năng lực quản lý, điều hành phát triển công tác giáo dục và đào tạo (GDĐT) của ngành, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 14/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Theo Kế hoạch số 293/KH-PGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười về việc đối thoại trực tiếp với nhà giáo và nhân dân về giáo dục năm 2019.

Hội thảo dạy học môn Toán, Lịch sử cấp Tiểu học năm học 2018-2019

Hội thảo dạy học môn Toán, Lịch sử cấp Tiểu học năm học 2018-2019

Nhằm giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên nắm vững quy trình vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy môn Toán, Lịch sử thông qua hoạt động trải nghiệm, từng bước chuẩn bị tâm thế cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trường THCS xã biên giới đạt tỉ lệ 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế

Trường THCS xã biên giới đạt tỉ lệ 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Y tế là một chính sách xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính nặng của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Văn bản mới