A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác xây dựng “Đơn vị học tập” cấp tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW, ngày 13/4/2007 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”, trong hai năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường cao đẳng, trường đại học tham gia xây dựng “Đơn vị học tập” cấp tỉnh.

Tính đến ngày 17 đến ngày 25 tháng 12 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối thực hiện kiểm tra công tác đánh giá quá trình xây dựng “Đơn vị học tập” của từng Chi hội khuyến học của các đơn vị để trình UBND tỉnh xem xét công nhận “Đơn vị học tập”. Trong năm 2019, đã có 18/27 Chi hội khuyến học của các đơn vị đăng ký đánh giá và được xét công nhận là “Đơn vị học tập” cấp tỉnh.

Đoàn công tác làm việc với Chi Hội khuyến học Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

Chi Hội khuyến học Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp làm việc với Đoàn công tác. Đây là cơ quan thuộc khối doanh nghiệp tham gia xây dựng Đơn vị học tập.

Đoàn công tác làm việc với Chi Hội khuyến học Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Năm 2019, Chi hội khuyến học của các đơn vị đã lồng ghép vào các cuộc họp của đơn vị để tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 114/KH-UBND của UBND Tỉnh, Quyết định 448 của Hội Khuyến học Việt Nam về việc thực hiện 04 mô hình học tập: “Gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập” đến năm 2020. Bên cạnh, các Chi hội khuyến học đơn vị đã làm tốt công tác xây dựng quỹ khuyến học, đã vận động được hằng trăm triệu đồng, đồng thời phối hợp với công đoàn, chi đoàn, đơn vị đã khen thưởng cho con, em là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích học tập xuất sắc. Các Chi hội khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Y Tế, Bảo Việt Đồng Tháp… đã sử dụng quỹ khuyến học của đơn vị và quỹ hỗ trợ từ các mạnh thường quân và Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc của tỉnh đã cấp học bổng cho hàng ngàn học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trong năm học 2018-2019 của trường.

Qua quá trình kiếm tra, đánh giá theo các tiêu chí cho thấy các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể tại các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp rất quan tâm, chung sức xây dựng công tác xây dựng xã hội học tập, công tác khuyến học, khuyến tài tại các cơ quan, đơn vị; chăm lo việc học tập của con, em và cán bộ, công chức, người lao động được tạo điều kiện khuyến khích học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động, sản xuất kinh doanh trong đơn vị. Kết quả đánh giá có 18/18 Chi Chi hội khuyến học đạt số điểm từ 95 đến 99 điểm.


Tác giả: Phạm Thanh Lâm
Nguồn:Phòng GDTrH-TX&CN Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới