A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GD&ĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 27/12/2018 Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bài viết liên quan
Văn bản mới