Xây dựng con người Đồng Tháp phát triển toàn diện

Xây dựng con người Đồng Tháp phát triển toàn diện

Năm 2018 khép lại với nhiều gam màu sáng trong bức tranh kinh tế – xã hội của tỉnh. Góp vào sự phát triển chung đó, phải kể đến những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hoá - xã hội. Nhân dịp đầu năm mới 2019, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đã dành cho Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp cuộc trao đổi xoay quanh kết quả nổi bật trong lĩnh vực văn hoá - xã hội năm 2018 và những định hướng năm 2019.

Giáo dục phải là điểm nhấn, điểm sáng trong văn kiện Đại hội Đảng XIII

Giáo dục phải là điểm nhấn, điểm sáng trong văn kiện Đại hội Đảng XIII

Đó là nhấn mạnh của GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) tại cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT, sáng 7/3.

Văn bản mới