Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn là môn học chính khóa

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn là môn học chính khóa Mới

Ngày 11/5/2022, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh đã ký ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục được áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm; các cơ sở giáo dục có đào tạo giáo viên, không bao gồm cơ sở giáo dục đại học thuộc Quân đội và Công an; các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Xây dựng Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

Xây dựng Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

Tại khoản 3, 4 Điều 6 Thông tư 17/2022/TT-BTC quy định: “Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân lập dự toán chi cho việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình Hội đồng nhân dân (HĐND) cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương... Ngoài các nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này, HĐND cấp tỉnh quy định về nội dung, mức chi để thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tại địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và nguồn lực ngân sách địa phương.”.

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông

Thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: “3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương không hỗ trợ...”.

Xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo công lập

Xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo công lập

Trên cơ sở đề nghị của UBND Tỉnh xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 và qua xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, tại phiên họp Thường trực HĐND Tỉnh tháng 4/2022, Thường trực HĐND Tỉnh đã cho ý kiến nội dung dự thảo Nghị quyết này.

Tập huấn nâng cao phương pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với đọc viết và toán cho trẻ mầm non

Tập huấn nâng cao phương pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với đọc viết và toán cho trẻ mầm non

Nhằm nâng cao chất lượng và tiếp cận bình đẳng giáo dục cơ bản cho trẻ em thiệt thòi thông qua phương pháp tăng cường kỹ năng đọc viết tại các trường mầm non, mẫu giáo thuộc huyện Thanh Bình do Tổ chức Save the Children International (SCI) tại Việt Nam tài trợ, ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Tổ chức SCI tổ chức Tập huấn nâng cao phương pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với đọc viết và toán cho trẻ mầm non.

Tập huấn nội dung, phương pháp tổ chức tiết giảng dạy khởi nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên

Tập huấn nội dung, phương pháp tổ chức tiết giảng dạy khởi nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên

Ngày 11/5/2022, Sở GDĐT phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Phân hiệu Vĩnh Long tổ chức lớp tập huấn nội dung, phương pháp tổ chức tiết giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn nâng cao cho giáo viên về phương pháp tăng cường kỹ năng đọc viết ở trường tiểu học

Tập huấn nâng cao cho giáo viên về phương pháp tăng cường kỹ năng đọc viết ở trường tiểu học

Nhằm triển khai các hoạt động của “Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam tại các trường mầm non, tiểu học thuộc huyện Thanh Bình” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ, ngày 07 - 08 tháng 5 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Tổ chức SCI tổ chức Tập huấn nâng cao cho giáo viên về phương pháp tăng cường kỹ năng đọc viết ở trường tiểu học.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Trong thời gian gần đây, các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em vẫn thường xuyên xảy ra tại một số địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp khẩn trương chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp khẩn trương chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp (TN) THPT năm 2022 diễn ra vào ngày 6 - 8/7 Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã triển khai, hướng dẫn đến các đơn vị trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố các thông tin liên quan đến kỳ thi.

Văn bản mới