Cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam Mới

Thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, Tháng công nhân 2019; tích cực hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động, CĐCS trực thuộc CĐGD tỉnh Đồng Tháp đã nhiệt liệt hưởng ứng tham gia cuộc thi sau hơn một tháng phát động.

Đối thoại trực tiếp với nhà giáo và nhân dân về giáo dục năm 2019

Đối thoại trực tiếp với nhà giáo và nhân dân về giáo dục năm 2019

Thực hiện chủ trương phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao năng lực quản lý, điều hành phát triển công tác giáo dục và đào tạo (GDĐT) của ngành, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 14/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Theo Kế hoạch số 293/KH-PGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười về việc đối thoại trực tiếp với nhà giáo và nhân dân về giáo dục năm 2019.

Thông tin về thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Thông tin về thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Với mục đích kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về kỳ thi; giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi thực hiện đúng Quy chế thi và các văn bản liên quan đến kỳ thi, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế cũng như nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện Quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi và cơ chế, chính sách liên quan đến kỳ thi; ngày 09 tháng 5 năm 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 1960/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019.

Hội nghị trực tuyến về thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019

Hội nghị trực tuyến về thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019

Thực hiện Công văn số 2009/BGDĐT-QLCL ngày 10/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sáng nay, ngày 14/5/2019, tại Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến về thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019.

Hội thảo dạy học môn Toán, Lịch sử cấp Tiểu học năm học 2018-2019

Hội thảo dạy học môn Toán, Lịch sử cấp Tiểu học năm học 2018-2019

Nhằm giúp cho cán bộ quản lý và giáo viên nắm vững quy trình vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy môn Toán, Lịch sử thông qua hoạt động trải nghiệm, từng bước chuẩn bị tâm thế cho chương trình giáo dục phổ thông mới.

Văn bản mới