Xét tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh đề nghị chuyển về công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng xét thuyên chuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp kết thúc làm việc (thời gian họp xét do Giám đốc Sở GDĐT ấn định).

Đối tượng thực hiện

Tổ chức (trường học, cơ sở giáo dục có giáo viên đề nghị thuyên chuyển); Cá nhân (giáo viên đang công tác ngoài tỉnh có nguyện vọng chuyển về công tác tại đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp)

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định tiếp nhận, phân công viên chức của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Trung ương chưa quy định chung cho các địa phương

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp Sở Nội Vụ
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Giáo viên đang công tác ngoài tỉnh có nguyện vọng thuyên chuyển về công tác tại đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (gồm các trường THPT, TTGDTX, trường Khuyết tật) thì làm hồ sơ thuyên chuyển công tác theo quy định. Hồ sơ phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho chuyển công tác (Sở Nội vụ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nơi giáo viên đang công tác).
Bước 2. Hồ sơ thuyên chuyển phải được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.
Bước 3. Phòng Tổ chức Cán bộ kiểm tra hồ sơ, lập danh sách để trình Hội đồng thuyên chuyển xem xét.
Bước 4. Hội đồng thuyên chuyển xem xét.
Bước 5. Lập biên bản, thông tin kết quả xét:
* Nếu nhận, thực hiện theo thứ tự sau:
- Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản thuận tiếp nhận, gửi Sở Nội vụ Đồng Tháp xem xét, có văn bản tiếp nhận gửi Sở Nội vụ tỉnh của giáo viên đề nghị chuyển công tác.
- Sở Nội vụ tỉnh nơi giáo viên đang công tác ra quyết định thuyên chuyển về tỉnh Đồng Tháp.
- Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp ra quyết định về đơn vị được xét (theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo). 
* Nếu không nhận: Sở Giáo dục và Đào tạo ra thông báo (hoặc gửi thư điện tử) thông tin cho đương sự và cơ quan có thẩm quyền của tỉnh giáo viên đang công tác được biết là không tiếp nhận do đơn vị giáo viên đề nghị chuyển đến không có nhu cầu.

Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị thuyên chuyển. Đơn cần ghi rõ: đơn vị có nguyện vọng xin chuyển đến, lý do chuyển phải nêu cụ thể và đơn phải có ý kiến chấp thuận của thủ trưởng đơn vị đang quản lý trực tiếp (Mẫu 1);
b) Bản photo quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch (hoặc quyết định công nhận hết tập sự); 
c) Bản photo văn bằng chuyên môn và các chứng chỉ có liên quan; 
d) Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức (có dán ảnh) có xác nhận của đơn vị đang công tác (theo mẫu 2c-BNV/2008 của Bộ Nội vụ)
e) Bản photo phiếu đánh giá viên chức cuối năm học hoặc bản tự kiểm cá nhân; 
f) Bản photo các loại giấy tờ có liên quan đến lý do thuyên chuyển.

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/19963/20180905/form41.rar
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không