Xếp hạng các Trung tâm GDTX cấp huyện,Trung tâm GDTX&KTHN tỉnh trực thuộc Sở

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chínhTại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp.

Thời hạn giải quyết

30 ngày (Sở Giáo dục và Đào tạo: 20 ngày, Uỷ ban nhân dân Tỉnh: 10 ngày).

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Số 38/2005/QH11, Luật Giáo dục.

2. Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động TTGDTX.

3.Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm GDTX.

4. Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp Sở Nội Vụ
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Trung tâm thực hiện hồ sơ đề nghị xếp hạng. 

Bước 2. Sở GDĐT thẩm định hồ sơ. 

Bước 3. Sở GDĐT phối hợp Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh. 

Bước 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định xếp hạng.

Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình đề nghị xếp hạng của trung tâm GDTX;
b) Quyết định thành lập trung tâm GDTX;
c) Bản báo cáo kết quả hoạt động và hiệu quả hoạt động của trung tâm GDTX trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm xếp hạng; 
d) Bảng tự đánh giá tính điểm theo tiêu chí xếp hạng của trung tâm giáo dục thường xuyên (trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo Phụ lục I, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện theo Phụ lục II);
e) Số liệu thống kê số lượng học viên theo học các chương trình trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng;
f) Danh sách cán bộ, giáo viên, viên chức trong biên chế và giáo viên hợp đồng kèm theo trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ-tin học;
g) Số liệu thống kê chi tiết về diện tích đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. 

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

+ Biên bản kiểm tra

+ Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh