Tuyển dụng các chức danh nghề nghiệp viên chức vào công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời hạn giải quyết

Được công bố trước ngày tổ chức tuyển dụng ít nhất 05 ngày

Đối tượng thực hiện

Cá nhân có nguyện vọng được tuyển dụng về công tác tại đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp (Số 6 đường Võ Trường Toản, P1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định tuyển dụng viên chức

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Mục 1 Chương III, Luật Viên chức.

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

+ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;

+ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh;

+ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

+ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2017).

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp Sở Nội vụ (thẩm định chỉ tiêu tuyển dụng)
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 500.000 đ/thí sinh/lần (dưới 100 thí sinh); 400.000 đ/thí sinh/lần (từ 100 đến dưới 500 thí sinh); 300.000 đ/thí sinh/lần (từ 500 thí sinh trở lên). -
Văn bản quy định lệ phí -
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng viên chức từ các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để xác định chỉ tiêu cần tuyển mới (gọi tắt là chỉ tiêu tuyển dụng).
Bước 2. Sở GDĐT trình Sở Nội vụ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng (chỉ tiêu tuyển dụng cộng với số viên chức hiện có đảm bảo không vượt chỉ tiêu đã được UBND Tỉnh giao).
Bước 3. Sau khi chỉ tiêu tuyển dụng được phê duyệt, Sở GDĐT ra Thông báo tuyển dụng. Thông báo được đăng tin trên website, niêm yết tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và được gửi đến một số cơ sở đào tạo trong khu vực.
Bước 4. Căn cứ thông báo, nếu có nguyện vọng thì cá nhân cần lập đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định.
Bước 5. Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng.
Bước 6. Chuyển hồ sơ cho bộ phận xử lý, phân loại hồ sơ.
Bước 7. Nhập liệu, lập danh sách ứng viên dự tuyển và niêm yết trên Website Sở Giáo dục và Đào tạo để các ứng viên được biết và yêu cầu điều chỉnh thông tin (nếu có sai sót)
Bước 8. Thành lập Hội đồng tuyển dụng và các ban giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng.
Bước 9. Tổ chức tuyển dụng.

Thành phần hồ sơ

a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 
b) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ) có dán ảnh và xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú; 
c) Bản sao giấy khai sinh (không công chứng); 
d) Bản sao văn bằng tốt nghiệp sư phạm (không công chứng); 
e) Bản sao bảng điểm kết quả học tập (không công chứng) tương ứng với văn bằng tốt nghiệp do trường đào tạo cấp; 
f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng(nếu có);
g) Bản sao giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (không công chứng);
Lưu ý: Bản chính của các bản sao nêu trên bắt buộc phải mang theo trong ngày tuyển dụng, phân công chọn nhiệm sở (để đối chiếu hồ sơ) 

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/19963/20180905/form89.rar
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không