Thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn chỉnh các biên bản thanh tra

Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp (Số 6 đường Võ Trường Toản, P1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định thu hồi giấy phép

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2014 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp -
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng TCCB chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra hoạt động giáo dục kỹ năng sống (HĐGDKNS) và và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (HĐGDNGCK) của các đơn vị đặt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm Điều 10 của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động. 

Bước 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức, cá nhân.

Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình về việc thu hồi giấy phép HĐGDKNS và HĐGDNGCK. 
b) Biên bản thanh tra HĐGDKNS và HĐGDNGCK và các biên bản có liên quan khác. 
c) Giấy phép HĐGDKNS và HĐGDNGCK. 

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân vi phạm Điều 10 của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo