Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ và kiểm tra cơ sở vật chất đạt yêu cầu (Sở Giáo dục và Đào tạo 10 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh 05 ngày)

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng  01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp -
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học phải lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Hồ sơ xin thành lập trung tâm nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính. 

Bước 3. Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh Tra Sở phối hợp thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở vật chất ban đầu của trung tâm; báo cáo Giám đốc Sở xem xét, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Bước 4. Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định thành lập Trung tâm và công nhận Giám đốc Trung tâm.

Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm; 
b) Đề án xin thành lập trung tâm gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình, địa điểm, số điện thoại, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ; Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; Cơ sở vật chất: Thống kê trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà; Cơ cấu tổ chức của trung tâm: Giám đốc, Phó Giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn), giáo viên giảng dạy kèm bản sao văn bằng, chứng chỉ); Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm. 

Danh sách cán bộ, giáo viên (Mẫu 1); Thống kê cơ sở vật chất (Mẫu 2).

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/19963/20180905/form.rar
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân đáp ứng theo Thông tư, Quyết định và công văn quy định