Thành lập Trung tâm GDTX - Kỹ thuật hướng nghiệp Tỉnh

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ khi nhận hổ sơ hợp lệ (Sở Giáo dục và Đào tạo là 20 ngày và Ủy ban nhân dân Tỉnh là 10 ngày)

Đối tượng thực hiện

Tổ chức (Trung tâm, cơ sở giáo dục); cá nhân có nhu cầu

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Số 38/2005/QH11, Luật Giáo dục.

+ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

+ Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 20/02/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác tổ chức cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp Sở Nội vụ có liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh nộp hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Hồ sơ xin thành lập nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận chuyển Phòng Tổ chức Cán bộ thẩm tra báo cáo Giám đốc xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Bước 4. Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Thành phần hồ sơ

a) Công văn đề nghị đối với tổ chức, hoặc đơn đề nghị thành lập đối với cá nhân. 
b) Đề án tổ chức và hoạt động. 
c) Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Giám đốc trung tâm cấp tỉnh. 

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

+ Biên bản tổng hợp ý kiến của các sở, ngành có liên quan

+ Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh