Giải thể trường THPT

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ họp lệ (Sở Giáo dục và Đào tạo là 10 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh là 10 ngày)

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp (Số 6 đường Võ Trường Toản, P1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm theo quy định hoặc xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể nhà trường.

Bước 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải thể nhà trường. 

Bước 3. Sau khi có quyết định, Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm (đối với tổ chức, cá nhân); 
b) Các văn bản về không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục; 
c) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 
d) Biên bản kiểm tra; 
e) Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

+ Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

+ Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

+ Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.