Đình chỉ hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp (Số 6 đường Võ Trường Toản, P1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định đình chỉ hoạt động

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2014 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp -
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng TCCB chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra hoạt động giáo dục kỹ năng sống (HĐGDKNS) và và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (HĐGDNGCK) của các đơn vị đặt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm Khoản 1, 4, Điều 9 của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Bước 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa của đơn vị sai phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình về việc đình chỉ hoạt động của đơn vị sai phạm.
b) Biên bản thanh tra hoạt HĐGDKNS và HĐGDNGCK về: Tổ chức, chuyên môn, tài chính, tài sản; các văn bản có liên quan khác. 
c) Giấy phép HĐGDKNS và HĐGDNGCK. 

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa vi phạm Khoản 1, 4 Điều 9 của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT.