Đình chỉ hoạt động giáo dục của trường THPT

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi ra thông báo về hành vi vi phạm

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp (Số 6 đường Võ Trường Toản, P1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm của nhà trường. 

Bước 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ mức độ vi phạm, ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh. Công bố quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Thành phần hồ sơ

a) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 
b) Biên bản kiểm tra; 
c) Công văn đề nghị đình chỉ hoạt động nhà trường của đoàn kiểm tra.

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

+ Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

+ Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 27, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

+ Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

+ Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

+ Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về mục tiêu, kế hoạch, chất lượng giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử;

+ Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.