Cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT hoặc trả lời bằng văn bản việc không đồng ý cho tổ chức hoạt động DTHT.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Được cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT ngoài nhà trường

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định dạy thêm học thêm.

2. Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp -
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân (trừ các đối tượng thuộc Điểm a, Khoản 4, Điều 4, của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp) có yêu cầu lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Hồ sơ xin cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Bước 3. Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Thanh tra Sở thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở vật chất.

Bước 4. Trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định cấp giấy phép dạy thêm học thêm.

Thành phần hồ sơ

a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 của QĐ 02/2017 (Mẫu 2);
b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động DTHT; danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm (Mẫu 3); 
c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của thủ trưởng quản lý (công chức, viên chức) hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (không phải công chức, viên chức) xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 của QĐ 02/2017 (Mẫu 4); 
d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động DTHT; người đăng ký dạy thêm (người không thuộc các cơ sở giáo dục công lập);
e) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức DTHT; người đăng ký dạy thêm (không thuộc biên chế nhà nước);
f) Kế hoạch tổ chức hoạt động DTHT nêu rõ các nội dung về: Đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức DTHT (Mẫu 5);
g) Bản cam kết của chủ cơ sở về tổ chức DTHT (Mẫu 6);

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/19963/20180905/form55.rar
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân đáp ứng theo Thông tư, Quyết định và công văn quy định