Cấp phép hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ và kiểm tra cơ sở vật chất đạt yêu cầu.

Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Cấp giấy phép hoạt động

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng  01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

+ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp -
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học, lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Hồ sơ xin cấp phép hoạt động nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Bước 3. Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh Tra Sở phối hợp thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở vật chất ban đầu của trung tâm (bao gồm có: Diện tích mặt bằng. Diện tích lớp học, trật tự, vệ sinh phòng học. Khu vực để xe, phòng giáo viên, phòng thư viện, khu vệ sinh. Trang thiết bị: bàn ghế giáo viên và học viên, máy tính, thiết bị nghe nhìn, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, các trang thiết bị khác . . .).

Bước 4. Trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Thành phần hồ sơ

a) Đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Trung tâm ngoại ngữ, tin học do Giám đốc Trung tâm ký tên, đóng dấu; 
b) Quyết định thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học; 
c) Nội quy hoạt động của Trung tâm; 
d) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành (mẫu 1), cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;
e) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
f) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ; 
g) Các quy định về học phí, lệ phí; 
h) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Danh sách cán bộ, giáo viên (Mẫu 1); Thống kê cơ sở vật chất (Mẫu 2).

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/19963/20180905/form19.rar
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân đáp ứng theo Thông tư, Quyết định và công văn quy định