Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp-Hướng nghiệp

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

Văn bản QPPL không quy định

Đối tượng thực hiện

Tổ chức (Trung tâm, cơ sở giáo dục); Cá nhân có nhu cầu

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Số 38/2005/QH11, Luật Giáo dục.

+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp -
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp nộp hồ sơ theo quy định. 

Bước 2. Hồ sơ xin thành lập nộp trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính. 

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận chuyển Phòng Tổ chức Cán bộ thẩm tra báo cáo Giám đốc gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Bước 4. Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Thành phần hồ sơ

a) Công văn đề nghị thành lập trung tâm; 
b) Thuyết minh về việc đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Điều 32 của 46/2017/NĐ-CP; 
c) Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; 
d) Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm. 

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

+ Biên bản tổng hợp ý kiến của các sở, ngành có liên quan

+ Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh