• Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
    | Quản trị viên | 1633 lượt tải | 1 file đính kèm
    QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉDo các đơn vị nhập liệu sai từ năm 2014 trở về trước đối với THPT; từ năm 2005 trở về trước đối với THCS hoặc do cải chính ...
  • Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Riêng đối với cấp THCS từ năm 2005 trở về trước)
    | Quản trị viên | 2699 lượt tải | 1 file đính kèm
    QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẤP TỈNH  Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc(Riêng đối với cấp THCS từ năm 2005 trở về trước)a Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính TTTrình ...