Cho phép Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp-Hướng nghiệp hoạt động lại sau đình chỉ

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

Văn bản QPPL không quy định

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Số 38/2005/QH11, Luật Giáo dục.

2. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

3. Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND huyện, thị xã, thành phố nơi có trường thành lập, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường.
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cho phép Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động lại nộp hồ sơ theo quy định. 

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp. 

Bước 3. Sở Nội vụ báo cáo việc trung tâm giáo dục thường xuyên khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Bước 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại; 
b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 
c) Biên bản kiểm tra.

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

+ Biên bản tổng hợp ý kiến của các sở, ngành có liên quan

+ Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh