Thông tin tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp năm 2019: Học sinh tốt nghiệp THCS được đăng ký xét tuyển vào Cao đẳng

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp năm 2019: Học sinh tốt nghiệp THCS được đăng ký xét tuyển vào Cao đẳng

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB-XH) vừa ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ, TB-XH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Văn bản mới