Quản lý và cấp bằng tốt nghiệp THPT (hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học)

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời hạn giải quyết

Căn cứ vào thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phôi bằng (theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ GDĐT chậm nhất là 75 ngày kể từ ngày xét kết quả tốt nghiệp).

Đối tượng thực hiện

Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường trung cấp nghề giá dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tao

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp (Số 6 đường Võ Trường Toản, P1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Được cấp bằng tốt nghiệp

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp -
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
1 2.000đ/01 phôi (mức phí này có thay đổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo theo từng năm) -
Văn bản quy định lệ phí -
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Sở Giáo dục và Đào tạo lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phôi văn bằng. 

Bước 2. Kiểm tra điều chỉnh dữ liệu trước khi in bằng; Kiểm tra lại số lượng bằng trên cơ sở đối chiếu với danh sách tốt nghiệp của từng trường trước khi cấp phát.

Bước 3. In và cấp phát văn bằng cho các cở sở giáo dục.

Thành phần hồ sơ

-

Số bộ hồ sơ -
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

+ Người được dự thi và được cấp thẩm quyền xét công nhận đỗ tốt nghiệp THPT.

+ Chỉ cấp một lần cho đối tượng được cấp thẩm quyền xét công nhận tốt nghiệp THPT.