Kiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời hạn giải quyết

Trong năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra vào tháng 11 và tháng 3 (khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện

Trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp (27, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận và kèm theo bảng chứng nhận

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quyết định số: 478/QĐ-SGDĐT.CTHS-GDQP, ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn Xanh- Sạch-Đẹp.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Các trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo (tập hợp danh sách các đơn vị) có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra công nhận danh hiệu trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp.

Bước 2. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển Phòng Chính trị Tư tưởng tiến hành xây dựng kế hoạch, dự kiến thời gian thành lập đoàn kiểm tra.

Bước 3. Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra và đến các đơn vị trường học để kiểm tra thực tế. Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế nếu đạt theo yêu cầu thì công nhận trường học đạt chuẩn: Xanh - Sạch - Đẹp. 

Bước 4. Thống kê viết báo cáo, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định công nhận và khen thưởng (nếu có).

Thành phần hồ sơ

* Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

a) Công văn đề nghị kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp của Phòng Giáo dục và Đào tạo cho các trường trực thuộc; 
b) Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp của các đơn vị; 
c) Phiếu tự chấm điểm của các đơn vị; 
d) Phiếu chấm điểm của Phòng GDĐT. 

* Đối với trường Trung học phổ thông:

a) Công văn đề nghị kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp của đơn vị;
b) Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp của đơn vị;
c) Phiếu tự chấm điểm của đơn vị. 

Mẫu biên bản kiểm tra (Mẫu 1); Mẫu phiếu chấm (Mẫu 2).

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/19963/20180906/form.rar
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không