Giải quyết khiếu nại

Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Số hồ sơ -
Lĩnh vực Thủ tục HC , LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cách thức thực hiện

Thực hiện khi nhận đơn khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp.

Thời hạn giải quyết

- Khiếu nại lần 1: Không quá 30 ngày. Phức tạp không quá 45 ngày. Vùng sâu, xa, không quá 45 ngày. Phức tạp, không quá 60 ngày. 
- Khiếu nại lần 2: Không quá 45 ngày. Phức tạp không quá 60 ngày. Vùng sâu, xa, không quá 60 ngày. Phức tạp, không quá 70 ngày.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, công dân

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp (Số 6 đường Võ Trường Toản, P1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)
Kết quả thực hiện

Văn bản trả lời, kết luận của Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Khiếu nại, số 02/2011/QH13, ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan được ủy quyền -
Cơ quan phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không quy định
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 11/10/2017
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng -
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tiếp nhận đơn khiếu nại, phân loại đơn thư.

Bước 2. Thực hiện xác minh tham mưu giải quyết.

Bước 3. Trình Giám đốc Sở phê duyệt, kết luận, quyết định xử lý.

Bước 4. Triển khai thực hiện kết luận, quyết định của Giám đốc.

Bước 5. Theo dõi thực hiện kết luận, quyết định của Giám đốc Sở, lưu hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

-

Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân không thống nhất quyết định, hành vi hành chính của cơ quan hành chính, cá nhân có thẩm quyền.