Điện thoại:  0277.3624.444 
Email: gddtvoind@gmail.com 
Số điện thoại (tiếp nhận tin nhắn) của Giám đốc Sở: 0901.071.717

Dấu * là phần không được để trống